Cách tạo biểu mẫu liên hệ Laravel và gửi email bằng SendGrid
Laravel là một framework PHP open-souce , miễn phí, dựa trên Symfony và được sử dụng để tạo các ứng dụng web. SendGrid là một nhà cung cấp SMTP dựa trên cloud cho phép bạn gửi email mà không cần phải duy trì server email.
2020-09-16
Cách xác định phông chữ tùy chỉnh trong CSS với @ font-face và font-display
@font-face là một
luật tại CSS được sử dụng để xác định phông chữ tùy chỉnh . Với @font-face , bạn cung cấp đường dẫn đến file phông chữ được lưu trữ trên cùng một server với file CSS của bạn. Luật này đã tồn tại khá lâu, nhưng có một thuộc tính mới hơn, font-display , mang đến một cấp độ tùy chọn tải mới.
2020-09-16
Cách tạo ảnh động với Animate.css
Hoạt ảnh có thể tạo ra hoặc phá vỡ trải nghiệm user đối với ứng dụng của bạn. Bạn có thể tạo
ảnh động CSS theo cách thủ công bằng cách sử dụng CSS3 tiêu chuẩn, nhưng giải pháp này yêu cầu bảo trì và cấu hình đáng kể. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Animate.css , tự mô tả nó là “một thư viện các hoạt ảnh trên nhiều trình duyệt, sẵn sàng sử dụng”. Những hình ảnh động “chỉ cần thêm nước” này cung cấp một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả cho mọi nhu cầu tạo hoạt ảnh của bạn.
2020-09-16
Cách chuyển đổi các thành phần lớp React thành các thành phần chức năng bằng React Hooks
Bản phát hành alpha mới nhất của React đã giới thiệu một khái niệm mới gọi là Hooks . Hooks được đưa vào React để giải quyết
các vấn đề chung . Tuy nhiên, chúng chủ yếu phục vụ như một sự thay thế cho các lớp học. Với Hooks, bạn có thể tạo các thành phần chức năng sử dụng các phương thức trạng thái và vòng đời.
2020-09-16
Cách cài đặt và cấu hình Neo4j trên Ubuntu 20.04
Neo4j là database đồ thị ghi lại mối quan hệ giữa các node dữ liệu, trong khi database quan hệ truyền thống sử dụng các hàng và cột để lưu trữ và cấu trúc dữ liệu. Vì mỗi nút lưu trữ các tham chiếu đến tất cả các node khác mà nó được kết nối, Neo4j có thể mã hóa và truy vấn các mối quan hệ phức tạp với chi phí tối thiểu.
2020-09-15
Cách cài đặt và sử dụng GoAccess Web Log Analyzer trên Ubuntu 20.04
GoAccess là một công cụ để theo dõi log web server trong thời gian thực. Nó được viết bằng C và sử dụng thư viện ncurses phổ biến cho giao diện console của nó, có thể được truy cập trực tiếp từ dòng lệnh.
2020-09-15
... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 139 Show 141 - 160 of 2766