Cách tạo một trang web bằng HTML
Nếu bạn quan tâm đến việc học cách xây dựng và thiết kế trang web, thì Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Loạt hướng dẫn dựa trên dự án này sẽ giới thiệu cho bạn về HTML và các phương pháp của nó bằng cách xây dựng một trang web cá nhân bằng cách sử dụng trang trình diễn (bên dưới) làm mô hình. Một khi bạn tìm hiểu những điều cơ bản, bạn sẽ biết cách thay đổi thiết kế của trang web và thêm nội dung được cá nhân hóa. Không cần có kinh nghiệm viết mã trước để làm theo các hướng dẫn trong loạt bài này.
2020-11-17

Cách xây dựng trang web bằng CSS
Loạt hướng dẫn dựa trên dự án này sẽ giới thiệu cho bạn về Cascading Style Sheets (CSS), một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để kiểm soát việc trình bày các trang web, bằng cách xây dựng một trang web cá nhân bằng cách sử dụng trang trình diễn làm mô hình.
2020-11-17

Cách sử dụng các thuộc tính HTML
Loạt bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và tùy chỉnh thêm trang web này bằng HTML, ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn được sử dụng để hiển thị tài liệu trong trình duyệt web. Không cần trải nghiệm viết mã trước nhưng ta khuyên bạn nên bắt đầu từ đầu loạt bài nếu bạn muốn tạo lại trang web trình diễn.
2020-11-13

Cách cấu hình Nginx làm web server và proxy ngược (reverse proxy) cho Apache trên một server Ubuntu 18.04
Apache và Nginx là hai web server open-souce phổ biến thường được sử dụng với PHP. Có thể hữu ích khi chạy cả hai trên cùng một máy ảo khi lưu trữ nhiều trang web có các yêu cầu khác nhau. Giải pháp chung để chạy hai web server trên một hệ thống là sử dụng nhiều địa chỉ IP hoặc số cổng khác nhau.
2020-10-27

Cách cấu hình Nginx làm web server và proxy ngược (reverse proxy) cho Apache trên một server Ubuntu 20.04
Apache và Nginx là hai web server open-souce phổ biến thường được sử dụng với PHP. Có thể hữu ích khi chạy cả hai trên cùng một máy ảo khi lưu trữ nhiều trang web có các yêu cầu khác nhau. Giải pháp chung để chạy hai web server trên một hệ thống là sử dụng nhiều địa chỉ IP hoặc số cổng khác nhau.
2020-10-27

Cách ngăn ngắt dòng bằng CSS
Các nhà phát triển thường thích bọc văn bản trên một trang web. Bao bọc hạn chế văn bản theo cách này hay cách khác và ngăn chặn các vấn đề thiết kế. Gói văn bản cũng có thể ngăn cuộn ngang. Nhưng có những lúc bạn muốn các khối văn bản nằm trên cùng một dòng, dù độ dài. Bạn có thể ngăn ngắt dòng và ngắt dòng cho các phần tử cụ thể bằng cách sử dụng thuộc tính khoảng white-space CSS .
2020-10-27

Cách thay thế tất cả các phiên bản của một chuỗi trong JavaScript
Thay thế văn bản trong chuỗi là một nhiệm vụ phổ biến trong JavaScript. Trong bài viết này, bạn sẽ xem xét việc sử dụng replace và biểu thức chính quy để thay thế văn bản.
2020-10-27

Các từ khóa dành riêng cho JavaScript
Có một số từ khóa mà bạn không thể sử dụng trong Javascript. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách tất cả các từ khóa dành riêng.
2020-10-27

Cách định tuyến lưu lượng truy cập web an toàn mà không cần VPN bằng đường hầm SOCKS
Đôi khi bạn đang ở trên một mạng không an toàn hoặc có firewall quá hạn chế và bạn cần truy cập một trang web. Bạn muốn đảm bảo không có ai ở giữa đang theo dõi giao thông.
2020-10-26

Hiểu các module và các câu lệnh nhập và xuất trong JavaScript
Trong những ngày đầu của Web, các trang web chủ yếu bao gồm HTMLCSS . Nếu bất kỳ JavaScript nào được tải vào một trang, nó thường ở dạng các đoạn mã nhỏ cung cấp các hiệu ứng và tương tác. Do đó, các chương trình JavaScript thường được viết hoàn toàn trong một file và được tải vào thẻ script . Một nhà phát triển có thể chia JavaScript thành nhiều file , nhưng tất cả các biến và hàm vẫn sẽ được thêm vào phạm vi global .
2020-10-23

Cách xây dựng trang web với CSS: Bộ công cụ hội thảo DigitalOcean
Bộ tài liệu hội thảo này được thiết kế để giúp người hướng dẫn hướng dẫn khán giả qua các bước tạo lại và cá nhân hóa trang web CSS từ đầu đến cuối. Tài liệu trong bộ tài liệu này có thể có trong hai phiên 90 phút hoặc trong một phiên ba giờ, mặc dù một số group có thể cần ít thời gian hơn. Những người tham gia sẽ hoàn thành với sự hiểu biết về CSS và một trang web cá nhân đã sẵn sàng để triển khai lên cloud .
2020-10-20

Cách chọn các phần tử HTML để tạo kiểu với CSS
Chức năng cốt lõi của CSS được thực hiện bởi hai tính năng: tầngtính đặc hiệu . Cascade giải quyết cách các thuộc tính CSS được đọc và áp dụng cho các phần tử. Tính cụ thể hướng trình duyệt tìm ra phần tử chính xác và áp dụng các kiểu. Điểm bắt đầu của tính cụ thể là một bộ chọn , cho trình duyệt biết phần tử nào cần tìm. Khi nói đến việc tạo kiểu, một trang web hoặc trang web càng lớn, thì nhu cầu về các bộ chọn cụ thể hơn, hoặc độ cụ thể cao hơn.
2020-10-20

Giới thiệu về Thị giác máy tính trong JavaScript sử dụng OpenCV.js
OpenCV là một thư viện mạnh mẽ được sử dụng để xử lý hình ảnh và nhận dạng hình ảnh. Thư viện, Open-Source Computer Vision, có một cộng đồng lớn và đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ nhận diện khuôn mặt đến nghệ thuật tương tác. Nó lần đầu tiên được xây dựng bằng C ++ nhưng các ràng buộc đã được tạo ra cho các ngôn ngữ khác nhau, chẳng hạn như Python và Java. Nó thậm chí có sẵn trong JavaScript dưới dạng OpenCV.js, Đây là kết quả ta sẽ sử dụng cho hướng dẫn này.
2020-10-20

Cách xây dựng trang web bằng HTML: Bộ công cụ hội thảo DigitalOcean
Bộ tài liệu hội thảo này được thiết kế để giúp người hướng dẫn hướng dẫn khán giả không có kiến thức nền tảng về phát triển web thông qua các bước tạo lại và cá nhân hóa trang web HTML này từ đầu đến cuối trong repository ảng 90 phút. Những người tham gia sẽ kết thúc hội thảo với sự hiểu biết về HTML và một trang web cá nhân đã sẵn sàng để triển khai lên cloud .
2020-10-14

Cách tạo hộp trích dẫn nổi bật trên trang web của bạn bằng CSS (Phần 6)
Hướng dẫn này là một phần của loạt bài về cách tạo và tùy chỉnh trang web này bằng CSS, một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để kiểm soát việc trình bày các trang web. Bạn có thể theo dõi toàn bộ loạt bài này để tạo lại trang web trình diễn và làm quen với CSS hoặc sử dụng các phương pháp được mô tả ở đây cho các dự án trang web CSS khác.
2020-10-14

Cách thêm phần sơ yếu lý lịch hoặc lịch sử việc làm vào trang web của bạn bằng CSS (Phần 4)
Hướng dẫn này là một phần của loạt bài về cách tạo và tùy chỉnh trang web này bằng CSS, một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để kiểm soát việc trình bày các trang web. Bạn có thể theo dõi toàn bộ loạt bài này để tạo lại trang web trình diễn và làm quen với CSS hoặc sử dụng các phương pháp được mô tả ở đây cho các dự án trang web CSS khác.
2020-10-14

Cách xây dựng phần Giới thiệu về bản thân trên trang web của bạn bằng CSS (Phần 2)
Hướng dẫn này là một phần của loạt bài về cách tạo và tùy chỉnh trang web này bằng CSS, một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để kiểm soát việc trình bày các trang web. Bạn có thể theo dõi toàn bộ loạt bài này để tạo lại trang web trình diễn và làm quen với CSS hoặc sử dụng các phương pháp được mô tả ở đây cho các dự án trang web CSS khác.
2020-10-14

Cách xây dựng bố cục lát gạch bằng CSS (Phần 3)
Hướng dẫn này là một phần của loạt bài về cách tạo và tùy chỉnh trang web này bằng CSS, một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để kiểm soát việc trình bày các trang web. Bạn có thể theo dõi toàn bộ loạt bài này để tạo lại trang web trình diễn và làm quen với CSS hoặc sử dụng các phương pháp được mô tả ở đây cho các dự án trang web CSS khác.
2020-10-14

Cách tạo chân trang tĩnh bằng HTML và CSS (Phần 7)
Hướng dẫn này là một phần của loạt bài về cách tạo và tùy chỉnh trang web này bằng CSS, một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để kiểm soát việc trình bày các trang web. Bạn có thể theo dõi toàn bộ loạt bài này để tạo lại trang web trình diễn và làm quen với CSS hoặc sử dụng các phương pháp được mô tả ở đây cho các dự án trang web CSS khác.
2020-10-14

Cách tạo phần tiêu đề của trang web bằng CSS (Phần 1)
Hướng dẫn này là một phần của loạt bài về cách tạo và tùy chỉnh trang web này bằng CSS, một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để kiểm soát việc trình bày các trang web. Bạn có thể theo dõi toàn bộ loạt bài này để tạo lại trang web trình diễn và làm quen với CSS hoặc sử dụng các phương pháp được mô tả ở đây cho các dự án trang web CSS khác.
2020-10-13

Cách tạo kiểu cho phần thân của trang web bằng CSS
Hướng dẫn này là một phần của loạt bài về cách tạo và tùy chỉnh trang web này bằng CSS, một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để kiểm soát việc trình bày các trang web. Bạn có thể theo dõi toàn bộ loạt bài này để tạo lại trang web trình diễn và làm quen với CSS hoặc sử dụng các phương pháp được mô tả ở đây cho các dự án trang web CSS khác.
2020-10-13