Cách gọi API web với useEffect Hook trong React
Trong phát triển
React , giao diện lập trình ứng dụng web (API) là một phần không thể thiếu trong các thiết kế ứng dụng một trang (SPA) . API là cách chính để các ứng dụng giao tiếp theo chương trình với server để cung cấp cho user dữ liệu thời gian thực và lưu các thay đổi của user . Trong các ứng dụng React, bạn sẽ sử dụng các API để tải các tùy chọn của user , hiển thị thông tin user , tìm nạp cấu hình hoặc thông tin bảo mật và lưu các thay đổi trạng thái ứng dụng.
2020-10-05
Cách xử lý khi tải dữ liệu không đồng bộ, tải chậm và phân tách mã bằng React
Là một nhà phát triển web
JavaScript , mã không đồng bộ cung cấp cho bạn khả năng chạy một số phần mã của bạn trong khi các phần khác vẫn đang chờ dữ liệu hoặc giải quyết. Điều này nghĩa là các phần quan trọng trong ứng dụng của bạn sẽ không phải đợi các phần ít quan trọng hơn trước khi chúng hiển thị. Với mã không đồng bộ, bạn cũng có thể cập nhật ứng dụng của bạn bằng cách yêu cầu và hiển thị thông tin mới, mang lại cho user trải nghiệm mượt mà ngay cả khi các chức năng và yêu cầu dài đang xử lý ở chế độ nền.
2020-10-01
Cách cài đặt và bảo mật Redis trên CentOS 8
Redis là một repository dữ liệu key-value trong bộ nhớ open-souce , vượt trội về khả năng lưu vào bộ nhớ đệm. Một database không quan hệ, Redis được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất, khả năng mở rộng và hỗ trợ ngôn ngữ rộng.
2020-09-30
Làm thế nào để quản lý client OpenSSH trên Ubuntu 18.04
Server Linux thường được quản lý từ xa bằng SSH bằng cách kết nối với server
OpenSSH , đây là phần mềm server SSH mặc định được sử dụng trong Ubuntu, Debian, CentOS, FreeBSD và hầu hết các hệ thống dựa trên Linux / BSD khác. Nỗ lực đáng kể được đặt vào việc đảm bảo khía cạnh phía server của SSH, vì SSH hoạt động như một mục nhập vào server của bạn.
2020-09-30
Cách tự động hóa thiết lập Jenkins với cấu hình Docker và Jenkins dưới dạng mã
Jenkins là một trong những server tự động hóa open-souce phổ biến nhất, thường được sử dụng để sắp xếp quy trình công việc tích hợp liên tục (CI) và / hoặc triển khai liên tục (CD) .
2020-09-29
Cách cấu trúc một dự án Terraform
Cấu trúc các dự án
Terraform một cách thích hợp theo các trường hợp sử dụng và mức độ phức tạp được nhận thấy là cần thiết đảm bảo khả năng bảo trì và khả năng mở rộng của chúng trong các hoạt động hàng ngày. Một cách tiếp cận có hệ thống để tổ chức đúng các file mã là cần thiết đảm bảo rằng dự án vẫn có thể mở rộng trong quá trình triển khai và có thể sử dụng được cho bạn và group của bạn.
2020-09-28
Cách sử dụng node-cron để chạy công việc đã lên lịch trong Node.js
cron cung cấp một cách để lặp lại một nhiệm vụ tại một khoảng thời gian cụ thể. Có thể có các việc lặp đi lặp lại như ghi log và thực hiện backup cần diễn ra hàng ngày hoặc hàng tuần.
2020-09-23
Cách tạo biểu mẫu trong React
Biểu mẫu là một thành phần quan trọng của các
ứng dụng web React . Chúng cho phép user trực tiếp nhập và gửi dữ liệu trong các thành phần khác nhau, từ màn hình đăng nhập đến trang thanh toán. Vì hầu hết các ứng dụng React là các ứng dụng trang đơn (SPA) hoặc các ứng dụng web tải một trang duy nhất qua đó dữ liệu mới được hiển thị động, bạn sẽ không gửi thông tin trực tiếp từ biểu mẫu tới server . Thay vào đó, bạn sẽ nắm bắt thông tin biểu mẫu ở phía client và gửi hoặc hiển thị nó bằng cách sử dụng mã JavaScript bổ sung.
2020-09-23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 139 Show 101 - 120 of 2766