Cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình cục bộ trên Windows 10
Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng được dùng cho nhiều dự án lập trình khác nhau. Được xuất bản lần đầu vào năm 1991 với tên lấy cảm hứng từ group hài Monty Python của Anh, group phát triển muốn biến Python trở thành một ngôn ngữ thú vị để sử dụng. Dễ cài đặt và được viết theo phong cách tương đối đơn giản với phản hồi ngay lập tức về lỗi, Python là một lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu cũng như các nhà phát triển có kinh nghiệm. Python 3 là version mới nhất của ngôn ngữ và được coi là tương lai của Python.
2018-09-11

Cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình cục bộ trên Windows 10
Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng được dùng cho nhiều dự án lập trình khác nhau. Được xuất bản lần đầu vào năm 1991 với tên lấy cảm hứng từ group hài Monty Python của Anh, group phát triển muốn biến Python trở thành một ngôn ngữ thú vị để sử dụng. Dễ cài đặt và được viết theo phong cách tương đối đơn giản với phản hồi ngay lập tức về lỗi, Python là một lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu cũng như các nhà phát triển có kinh nghiệm. Python 3 là version mới nhất của ngôn ngữ và được coi là tương lai của Python.
2018-09-11

  1     Show 1 - 3 of 3