Cách bảo vệ chống lại DoS và DDoS với mod_evasive cho Apache trên CentOS 7
Mô-đun mod_evasive Apache, trước đây được gọi là mod_dosevasive, giúp bảo vệ khỏi các cuộc tấn công DoS, DDoS (Từ chối dịch vụ phân tán) và bạo lực trên web server Apache. Nó có thể cung cấp hành động né tránh trong các cuộc tấn công và báo cáo lạm dụng qua email và cơ sở log hệ thống. Mô-đun hoạt động bằng cách tạo một bảng động nội bộ gồm các địa chỉ IP và URI cũng như từ chối bất kỳ địa chỉ IP đơn lẻ nào từ bất kỳ địa chỉ nào sau đây:
2015-07-30

Cách cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Fedora 22
LAMP stack là một group phần mềm open-souce được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì server đã chạy Fedora nên phần Linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2015-07-08

Cách thiết lập mod_rewrite cho Apache trên Ubuntu 14.04
Trong hướng dẫn này, ta sẽ kích hoạt và tìm hiểu cách quản lý việc ghi lại URL bằng module mod_rewrite của Apache2. Công cụ này cho phép ta viết lại các URL theo cách gọn gàng hơn, dịch các đường dẫn mà con người có thể đọc được thành các chuỗi truy vấn thân thiện với mã.
2015-06-27

Cách cài đặt Apache Tomcat 8 trên CentOS 7
Apache Tomcat là một web server và containers servlet được sử dụng để phục vụ các ứng dụng Java. Tomcat là một triển khai open-souce của các công nghệ Java Servlet và JavaServer Pages, do Apache Software Foundation phát hành. Hướng dẫn này bao gồm cài đặt cơ bản và một số cấu hình của version mới nhất của Tomcat 8 trên server CentOS 7 của bạn.
2015-06-19

Cách cài đặt Apache Tomcat 8 trên Ubuntu 14.04
Apache Tomcat là một web server và containers servlet được sử dụng để phục vụ các ứng dụng Java. Tomcat là một triển khai open-souce của các công nghệ Java Servlet và JavaServer Pages, do Apache Software Foundation phát hành. Hướng dẫn này bao gồm cài đặt cơ bản và một số cấu hình của version mới nhất của Tomcat 8 trên server Ubuntu 14.04 của bạn.
2015-06-19

Cách tạo chứng chỉ SSL trên Apache cho Debian 8
Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình server Apache được bảo mật bằng certificate SSL. Đến cuối hướng dẫn, bạn sẽ có một server có thể truy cập qua HTTPS.
2015-06-19

Cách cài đặt Apache Tomcat 7 trên CentOS 7 qua Yum
Apache Tomcat là một web server và containers servlet được sử dụng để phục vụ các ứng dụng Java. Tomcat là một triển khai open-souce của các công nghệ Java Servlet và JavaServer Pages, do Apache Software Foundation phát hành.
2015-06-15

Cách cấu hình Apache để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên Ubuntu 14.04
Apache là web server phổ biến nhất trên thế giới. Nó được hỗ trợ tốt, nhiều tính năng và linh hoạt. Khi thiết kế các trang web , điều hữu ích là tùy chỉnh mọi phần nội dung mà user của bạn sẽ thấy. Điều này bao gồm các trang lỗi khi họ yêu cầu nội dung không có sẵn. Trong hướng dẫn này, ta sẽ trình bày cách cấu hình Apache để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên Ubuntu 14.04.
2015-06-09

Cách cấu hình Apache để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên CentOS 7
Apache là web server phổ biến nhất trên thế giới. Nó được hỗ trợ tốt, nhiều tính năng và linh hoạt. Khi thiết kế các trang web , điều hữu ích là tùy chỉnh mọi phần nội dung mà user của bạn sẽ thấy. Điều này bao gồm các trang lỗi khi họ yêu cầu nội dung không có sẵn. Trong hướng dẫn này, ta sẽ trình bày cách cấu hình Apache để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên CentOS 7.
2015-06-09

Cách thiết lập ModSecurity với Apache trên Ubuntu 14.04 và Debian 8
ModSecurity là một firewall ứng dụng web miễn phí (WAF) hoạt động với Apache, Nginx và IIS. Nó hỗ trợ công cụ luật linh hoạt để thực hiện các hoạt động đơn giản và phức tạp và đi kèm với Bộ luật cốt lõi (CRS) có các luật cho việc đưa vào SQL, tập lệnh trang web chéo, Trojan, tác nhân user xấu, chiếm quyền điều khiển phiên và nhiều cách khai thác khác. Đối với Apache, nó được tải như một module bổ sung giúp dễ dàng cài đặt và cấu hình.
2015-06-05

Cách chạy trang web Django với Apache, mod_wsgi và MySQL trên FreeBSD 10.1
Bài viết này hướng dẫn bạn cách triển khai một ứng dụng web bằng Django, khuôn khổ Python phổ biến. Vẻ đẹp của việc phát triển với các khuôn khổ web phổ biến là rất nhiều công việc lặp đi lặp lại đã được thực hiện cho bạn, vì vậy bạn có thể tập trung vào việc xây dựng trang web của bạn .
2015-05-29

Cách chuyển hướng www thành không có www bằng Apache trên Ubuntu 14.04
Khi bạn cài đặt trang web hoặc ứng dụng của bạn và chạy sau một domain , bạn cũng nên cho phép user của bạn truy cập vào nó thông qua domain thuần túy domain phụ www . Nghĩa là, họ sẽ có thể truy cập domain của bạn có hoặc không có “ www. Tiền tố ”, ví dụ: example.com hoặc www.example.com , trong trình duyệt web và được trình bày với cùng một nội dung. Mặc dù có nhiều cách khác nhau để cài đặt điều này, nhưng giải pháp tốt nhất, đảm bảo tính nhất quán và cân nhắc SEO, là chọn domain bạn thích, đơn giản hoặc www và chuyển hướng domain kia đến domain ưa thích. Loại chuyển hướng này được gọi là Chuyển hướng vĩnh viễn hoặc “chuyển hướng 301” và có thể dễ dàng cài đặt bằng cách cấu hình đúng các bản ghi tài nguyên DNS và phần mềm web server của bạn.
2015-05-04

Cách chuyển hướng www thành không có www bằng Apache trên CentOS 7
Khi bạn cài đặt trang web hoặc ứng dụng của bạn và chạy sau một domain , bạn cũng nên cho phép user của bạn truy cập vào nó thông qua domain thuần túy domain phụ www . Nghĩa là, họ sẽ có thể truy cập domain của bạn có hoặc không có “ www. Tiền tố ”, ví dụ: example.com hoặc www.example.com , trong trình duyệt web và được trình bày với cùng một nội dung. Mặc dù có nhiều cách khác nhau để cài đặt điều này, nhưng giải pháp tốt nhất, đảm bảo tính nhất quán và cân nhắc SEO, là chọn domain bạn thích, đơn giản hoặc www và chuyển hướng domain kia đến domain ưa thích. Loại chuyển hướng này được gọi là Chuyển hướng vĩnh viễn hoặc “chuyển hướng 301” và có thể dễ dàng cài đặt bằng cách cấu hình đúng các bản ghi tài nguyên DNS và phần mềm web server của bạn.
2015-05-04

Cách thiết lập server Apache, MySQL và Python (LAMP) mà không cần khung trên Ubuntu 14.04
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt một server với Python 3, MySQL và Apache2 mà không cần đến sự trợ giúp của một khuôn khổ. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ có đầy đủ khả năng chạy hệ thống đầu tiên vào production .
2015-04-29

Cách cài đặt database Apache Accumulo NoSQL thân thiện với dữ liệu lớn trên Ubuntu 14.04
Apache Accumulo là một database NoSQL phân tán open-souce dựa trên BigTable của Google . Nó được sử dụng để thực hiện hiệu quả các hoạt động CRUD (Create Read Update Delete) trên các tập dữ liệu cực lớn (thường được gọi là Dữ liệu lớn). Accumulo được ưu tiên hơn các database phân tán tương tự khác (chẳng hạn như HBase hoặc CouchDB) nếu một dự án yêu cầu bảo mật chi tiết dưới dạng kiểm soát truy cập cấp tế bào.
2015-03-19

Cách cung cấp các ứng dụng Django với Apache và mod_wsgi trên CentOS 7
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn một cách nhanh chóng. Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2015-03-19

Cách cung cấp các ứng dụng Django với Apache và mod_wsgi trên Ubuntu 14.04
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn một cách nhanh chóng. Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2015-03-18

Cách cài đặt và sử dụng GoAccess Web Log Analyzer với Apache trên Debian 7
GoAccess cho phép bạn theo dõi log web server trong thời gian thực, sử dụng console dòng lệnh đơn giản, để nhanh chóng xem và phân tích số liệu lưu lượng truy cập. Nó chạy hoàn toàn trong một terminal với số liệu thống kê được tổ chức thành các bảng riêng biệt trên một console có thể cuộn. Cũng có thể sử dụng GoAccess để tạo báo cáo lưu lượng truy cập web HTML, JSON và CSV.
2015-03-03

Cách cấu hình Apache bằng Ansible trên Ubuntu 14.04
Apache là một trong những web server phổ biến nhất hiện nay được sử dụng trên Internet. Nó dễ dàng cài đặt và cấu hình trên các bản phân phối Linux như Ubuntu và Debian, vì nó có trong repository và bao gồm cấu hình mặc định hoạt động ngoài hộp.
2015-02-18

Apache vs Nginx: Cân nhắc thực tế
Apache và Nginx là hai web server open-souce phổ biến nhất trên thế giới. Cùng nhau, chúng chịu trách nhiệm phục vụ hơn 50% lưu lượng truy cập trên internet. Cả hai giải pháp đều có khả năng xử lý dung lượng công việc đa dạng và làm việc với phần mềm khác để cung cấp một ngăn xếp web hoàn chỉnh.
2015-01-28

Cách cài đặt một Apache, MySQL và PHP (FAMP) trên FreeBSD 10.1
Ngăn xếp FAMP, tương tự như LAMP trên Linux, là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server FreeBSD lưu trữ các trang web và ứng dụng web động. FAMP là từ viết tắt của F reeBSD (hệ điều hành), A pache ( web server ), M ySQL ( server database ) và P HP (để xử lý nội dung PHP động).
2015-01-14

Cách cài đặt WordPress với Apache trên FreeBSD 10.1
WordPress là một hệ thống quản lý nội dung nguồn mở (CMS) phổ biến được dùng để dễ dàng cài đặt một blog. Nó là một hệ thống rất linh hoạt, thông qua hỗ trợ plugin và mẫu, cho phép user mở rộng chức năng của nó để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của họ; WordPress có thể được tùy chỉnh để hỗ trợ mọi thứ từ blog cơ bản đến trang Thương mại điện tử đầy đủ tính năng.
2015-01-14

Cách triển khai ứng dụng Rails với Passenger và Apache trên Ubuntu 14.04
Trong hướng dẫn này, ta sẽ trình bày cách cài đặt Phusion Passenger làm web server thân thiện với Rails của bạn, dễ cài đặt, cấu hình và bảo trì. Ta sẽ tích hợp nó vào Apache trên Ubuntu 14.04. Vào cuối hướng dẫn này, ta sẽ có một ứng dụng Rails thử nghiệm được triển khai trên Server của ta .
2014-11-21

1 2 3 4 5 6 7 Show 101 - 125 of 168