Thứ năm, 16/04/2020 | 00:00 GMT+7

Cách theo dõi tình trạng server với Checkmk trên Ubuntu 18.04

Là administrator hệ thống, cách tốt nhất là biết trạng thái hiện tại của cơ sở hạ tầng và dịch vụ của bạn. Lý tưởng nhất là bạn muốn thông báo lỗi đĩa hoặc ứng dụng ngừng hoạt động trước khi user của bạn thực hiện. Các công cụ giám sát như Checkmk có thể giúp administrator phát hiện những vấn đề này và duy trì các server hoạt động tốt.

Nói chung, phần mềm giám sát có thể theo dõi trạng thái phần cứng, thời gian hoạt động và dịch vụ của server của bạn và nó có thể đưa ra cảnh báo khi có sự cố. Trong một tình huống rất cơ bản, một hệ thống giám sát sẽ cảnh báo bạn nếu bất kỳ dịch vụ nào gặp sự cố. Trong một cách mạnh mẽ hơn, các thông báo sẽ đến ngay sau khi có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào xuất hiện, chẳng hạn như sử dụng bộ nhớ tăng lên hoặc số lượng kết nối TCP bất thường.

Có nhiều giải pháp giám sát có sẵn cung cấp các mức độ phức tạp và bộ tính năng khác nhau, cả miễn phí và thương mại. Trong nhiều trường hợp, việc cài đặt, cấu hình và quản lý các công cụ này rất khó khăn và tốn thời gian.

Tuy nhiên, Checkmk là một giải pháp giám sát mạnh mẽ và dễ cài đặt hơn. Nó là một gói phần mềm độc lập kết hợp Nagios (một dịch vụ cảnh báo nguồn mở và phổ biến) với các tiện ích bổ sung để thu thập, giám sát và vẽ đồ thị dữ liệu. Nó cũng đi kèm với giao diện web của Checkmk - một công cụ toàn diện giải quyết nhiều thiếu sót của Nagios. Nó cung cấp một console thân thiện với user , một hệ thống thông báo đầy đủ tính năng và một kho các tác nhân giám sát dễ cài đặt cho nhiều bản phân phối Linux. Nếu không có giao diện web của Checkmk, ta sẽ phải sử dụng các chế độ xem khác nhau cho các việc khác nhau và sẽ không thể cấu hình tất cả các tính năng này mà không dùng đến các sửa đổi file mở rộng.

Trong hướng dẫn này, ta sẽ cài đặt Checkmk trên server Ubuntu 18.04 và giám sát hai server riêng biệt. Ta sẽ giám sát chính server Ubuntu cũng như một server CentOS 7 riêng biệt, nhưng ta có thể sử dụng phương pháp tương tự để thêm bất kỳ số lượng server bổ sung nào vào cấu hình giám sát của ta .

Yêu cầu

Bước 1 - Cài đặt Checkmk trên Ubuntu

Để sử dụng trang web giám sát của ta , trước tiên ta phải cài đặt Checkmk trên server Ubuntu. Điều này sẽ cung cấp cho ta tất cả các công cụ ta cần. Checkmk cung cấp các file gói Ubuntu chính thức sẵn sàng để sử dụng mà ta có thể sử dụng để cài đặt gói phần mềm.

Đầu tiên, hãy cập nhật danh sách gói để ta có version mới nhất của danh sách repository :

 • sudo apt update

Để duyệt qua các gói, ta có thể vào trang web liệt kê gói . Ubuntu 18.04, trong số các version khác, có thể được chọn trong menu trang.

Bây giờ download gói:

 • wget https://checkmk.com/support/1.6.0p8/check-mk-raw-1.6.0p8_0.bionic_amd64.deb

Sau đó cài đặt gói mới download :

 • sudo apt install -y ./check-mk-raw-1.6.0p8_0.bionic_amd64.deb

Lệnh này sẽ cài đặt gói Checkmk cùng với tất cả các phụ thuộc cần thiết, bao gồm cả web server Apache được sử dụng để cung cấp quyền truy cập web vào giao diện giám sát.

Sau khi cài đặt hoàn tất, bây giờ ta có thể truy cập lệnh omd . Hãy dùng thử:

 • sudo omd

Lệnh omd này sẽ xuất ra như sau:

Output
Usage (called as root): omd help Show general help . . . General Options: -V <version> set specific version, useful in combination with update/create omd COMMAND -h, --help show available options of COMMAND

Lệnh omd có thể quản lý tất cả các version Checkmk trên server của ta . Nó có thể bắt đầu và dừng tất cả các dịch vụ giám sát cùng một lúc và ta sẽ sử dụng nó để tạo version Checkmk của ta . Tuy nhiên, trước tiên, ta phải cập nhật cài đặt firewall của bạn để cho phép bên ngoài truy cập vào các cổng web mặc định.

Bước 2 - Điều chỉnh cài đặt firewall

Trước khi ta có thể làm việc với Checkmk, cần phải cho phép bên ngoài truy cập vào web server trong cấu hình firewall . Giả sử rằng bạn đã làm theo các bước cấu hình firewall trong yêu cầu , bạn sẽ phải cài đặt firewall UFW để hạn chế quyền truy cập vào server của bạn .

Trong khi cài đặt, Apache tự đăng ký với UFW để cung cấp một cách dễ dàng để bật hoặc tắt quyền truy cập vào Apache thông qua firewall .

Để cho phép truy cập vào Apache, hãy sử dụng lệnh sau:

 • sudo ufw allow Apache

Bây giờ xác minh các thay đổi:

 • sudo ufw status

Bạn sẽ thấy rằng Apache được liệt kê trong số các dịch vụ được phép:

Output
Status: active To Action From -- ------ ---- OpenSSH ALLOW Anywhere Apache ALLOW Anywhere OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6) Apache (v6) ALLOW Anywhere (v6)

Điều này sẽ cho phép ta truy cập vào giao diện web Checkmk.

Trong bước tiếp theo, ta sẽ tạo version giám sát Checkmk đầu tiên.

Bước 3 - Tạo version giám sát Checkmk

Checkmk sử dụng khái niệm về các version hoặc cài đặt riêng lẻ, để cô lập nhiều bản sao Checkmk trên một server . Trong hầu hết các trường hợp, chỉ một bản sao của Checkmk là đủ và đó là cách ta sẽ cấu hình phần mềm trong hướng dẫn này.

Đầu tiên, ta phải đặt tên cho version mới của bạn và ta sẽ sử dụng monitoring trong suốt văn bản này. Để tạo version , hãy nhập:

 • sudo omd create monitoring

Công cụ omd sẽ tự động cài đặt mọi thứ cho ta . Đầu ra lệnh sẽ giống như sau:

Output
Adding /opt/omd/sites/monitoring/tmp to /etc/fstab. Creating temporary filesystem /omd/sites/monitoring/tmp...OK Restarting Apache...OK Created new site monitoring with version 1.6.0p8.cre. The site can be started with omd start monitoring. The default web UI is available at http://your_ubuntu_server/monitoring/ The admin user for the web applications is cmkadmin with password: your-default-password (It can be changed with 'htpasswd -m ~/etc/htpasswd cmkadmin' as site user.) Please do a su - monitoring for administration of this site.

Trong kết quả này, địa chỉ URL, tên user mặc định và password để truy cập giao diện giám sát của ta được đánh dấu. Phiên bản hiện đã được tạo, nhưng nó vẫn cần được khởi động. Để bắt đầu version , hãy nhập:

 • sudo omd start monitoring

Bây giờ tất cả các công cụ và dịch vụ cần thiết sẽ được khởi động cùng một lúc. Cuối cùng, ta sẽ thấy một kết quả xác minh tất cả các dịch vụ của ta đã bắt đầu thành công:

Output
Starting mkeventd...OK Starting rrdcached...OK Starting npcd...OK Starting nagios...OK Starting apache...OK Initializing Crontab...OK

Phiên bản đang hoạt động.

Để truy cập version Checkmk, hãy mở http:// your_ubuntu_server_ip /monitoring/ trong trình duyệt web. Bạn sẽ được yêu cầu nhập password . Sử dụng thông tin đăng nhập mặc định được in trước trên màn hình; ta sẽ thay đổi các mặc định này sau.

Màn hình Checkmk mở ra với một trang tổng quan, hiển thị tất cả các dịch vụ và trạng thái server của ta trong danh sách và nó sử dụng các biểu đồ thực tế giống như Trái đất. Ngay sau khi cài đặt, chúng sẽ trống, nhưng ta sẽ sớm làm cho nó hiển thị trạng thái cho các dịch vụ và hệ thống của ta .

 Control panel Checkmk trống

Trong bước tiếp theo, ta sẽ thay đổi password mặc định để bảo mật trang web bằng giao diện này.

Bước 4 - Thay đổi password quản trị của bạn

Trong khi cài đặt, Checkmk tạo password ngẫu nhiên cho admin-user cmkadmin . Mật khẩu này nghĩa là sẽ được thay đổi khi cài đặt, vì vậy nó thường ngắn và không an toàn lắm. Ta có thể thay đổi điều này thông qua giao diện web.

Đầu tiên, mở trang User từ menu WATO - Cấu hình ở bên trái. Danh sách sẽ hiển thị tất cả user hiện có quyền truy cập vào trang Checkmk. Khi cài đặt mới, nó sẽ chỉ liệt kê hai user . Cái đầu tiên, automation , được thiết kế để sử dụng với các công cụ tự động; thứ hai là user cmkadmin mà ta đã sử dụng để đăng nhập vào trang web.

Danh sách user Checkmk

Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh user cmkadmin để thay đổi chi tiết của nó, bao gồm cả password .

Chỉnh sửa biểu mẫu cho admin-user Checkmk

Cập nhật password , thêm email quản trị và thực hiện bất kỳ thay đổi mong muốn nào khác.

Sau khi lưu các thay đổi, ta sẽ được yêu cầu đăng nhập lại bằng thông tin đăng nhập mới của ta . Làm như vậy và quay lại trang tổng quan, nơi còn một việc nữa ta phải làm để áp dụng đầy đủ cấu hình mới của bạn .

, mở trang User từ menu WATO - Cấu hình ở bên trái. Nút màu cam ở góc trên cùng bên trái có nhãn là 1 Thay đổi cho ta biết rằng ta đã thực hiện một số thay đổi đối với cấu hình của Checkmk và ta cần lưu và kích hoạt chúng. Điều này sẽ xảy ra mỗi khi ta thay đổi cấu hình hệ thống giám sát của bạn , không chỉ sau khi chỉnh sửa thông tin đăng nhập của user . Để lưu và kích hoạt các thay đổi đang chờ xử lý, ta phải nhấp vào nút này và đồng ý kích hoạt các thay đổi được liệt kê bằng cách sử dụng tùy chọn Kích hoạt bị ảnh hưởng trên màn hình sau.

Danh sách user Checkmk sau khi sửa đổi
Kích hoạt màn hình xác nhận thay đổi cấu hình
Các thay đổi cấu hình được kích hoạt thành công

Sau khi kích hoạt các thay đổi, dữ liệu của user mới được ghi vào file cấu hình và nó sẽ được sử dụng bởi tất cả các thành phần của hệ thống. Checkmk tự động xử lý thông báo các thành phần hệ thống giám sát riêng lẻ, reload chúng khi cần thiết và quản lý tất cả các file cấu hình cần thiết.

Cài đặt Checkmk hiện đã sẵn sàng để sử dụng. Trong bước tiếp theo, ta sẽ thêm server lưu trữ đầu tiên vào hệ thống giám sát của bạn .

Bước 5 - Giám sát server đầu tiên

Bây giờ ta đã sẵn sàng để theo dõi server đầu tiên. Để thực hiện điều này, trước tiên ta sẽ cài đặt check-mk-agent trên server Ubuntu.Sau đó, ta sẽ hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu giám sát bằng xinetd .

Các thành phần được cài đặt với Checkmk có trách nhiệm nhận, lưu trữ và trình bày thông tin giám sát. Họ không cung cấp thông tin chính nó.

Để thu thập dữ liệu thực tế, ta sẽ sử dụng đại lý Checkmk . Được thiết kế đặc biệt cho công việc, Checkmk agent có khả năng giám sát tất cả các thành phần quan trọng của hệ thống cùng một lúc và báo cáo thông tin đó trở lại version Checkmk.

Cài đặt đại lý

Server đầu tiên mà ta sẽ theo dõi sẽ là your_ubuntu_server — server mà ta đã cài đặt bản thân Checkmk.

Để bắt đầu, ta phải cài đặt Checkmk agent. Các gói cho tất cả các bản phân phối chính, bao gồm cả Ubuntu, có sẵn trực tiếp từ giao diện web. Mở trang Đại lý giám sát từ menu WATO - Cấu hình ở bên trái. Bạn sẽ thấy các bản download tác nhân có sẵn với các gói phổ biến nhất trong phần đầu tiên có nhãn Tác nhân được đóng gói .

Danh sách các đại lý giám sát đóng gói sẵn có

check-mk-agent_1.6.0p8-1_all. deb gói check-mk-agent_1.6.0p8-1_all. deb là một phù hợp cho các bản phân phối dựa trên Debian, bao gồm cả Ubuntu. Sao chép liên kết download cho gói đó từ trình duyệt web và sử dụng địa chỉ đó để download gói.

 • wget http://your_ubuntu_server_ip/monitoring/check_mk/agents/check-mk-agent_1.6.0p8-1_all.deb

Sau khi download , hãy cài đặt gói:

 • apt install -y ./check-mk-agent_1.6.0p8-1_all.deb

Bây giờ hãy xác minh tác nhân đã được cài đặt thành công:

 • check_mk_agent

Lệnh sẽ xuất ra một văn bản rất dài trông giống như vô nghĩa nhưng kết hợp tất cả thông tin quan trọng về hệ thống vào một nơi.

Output
<<<check_mk>>> Version: 1.6.0p8 AgentOS: linux . . . ["monitoring"] <<<job>>> <<<local>>>

Đó là kết quả từ lệnh này mà Checkmk sử dụng để thu thập dữ liệu trạng thái từ các server được giám sát. Bây giờ, ta sẽ hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu giám sát với xinetd .

Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu giám sát bằng xinetd

Theo mặc định, dữ liệu từ check_mk_agent được cung cấp bằng xinetd, một cơ chế xuất dữ liệu trên một cổng mạng nhất định khi truy cập nó. Điều này nghĩa là ta có thể truy cập check_mk_agent bằng cách sử dụng telnet đến cổng 6556 (cổng mặc định cho Checkmk) từ bất kỳ máy tính nào khác trên internet trừ khi cấu hình firewall của ta không cho phép nó.

Việc công bố thông tin quan trọng về server cho bất kỳ ai trên internet không phải là một policy bảo mật tốt. Ta chỉ nên cho phép các server chạy Checkmk và chịu sự giám sát của ta truy cập vào dữ liệu này, để chỉ hệ thống giám sát của ta có thể thu thập dữ liệu đó.

Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn cài đặt server ban đầu bao gồm các bước về cài đặt firewall , thì quyền truy cập vào tác nhân Checkmk theo mặc định bị chặn. Tuy nhiên, một thực tiễn tốt là thực thi các hạn chế truy cập này trực tiếp trong cấu hình dịch vụ và không chỉ dựa vào firewall để bảo vệ nó.

Để hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu tác nhân, ta phải chỉnh sửa file cấu hình tại /etc/xinetd.d/check_mk . Mở file cấu hình trong editor yêu thích của bạn. Để sử dụng nano, hãy nhập:

 • sudo nano /etc/xinetd.d/check_mk

Tìm phần này:

/etc/xinetd.d/check_mk
. . . # configure the IP address(es) of your Nagios server here: #only_from   = 127.0.0.1 10.0.20.1 10.0.20.2 . . . 

Cài đặt only_from chịu trách nhiệm hạn chế quyền truy cập vào các địa chỉ IP nhất định. Vì ta hiện đang làm việc để giám sát cùng một server mà Checkmk đang chạy, nên chỉ cho phép localhost kết nối là được. Bỏ ghi chú và cập nhật cài đặt cấu hình thành:

/etc/xinetd.d/check_mk
. . . # configure the IP address(es) of your Nagios server here: only_from   = 127.0.0.1 . . . 

Lưu và thoát khỏi file .

Daemon xinetd phải được khởi động lại để các thay đổi diễn ra. Làm như vậy ngay bây giờ:

 • sudo systemctl restart xinetd

Hiện đại lý của ta đang hoạt động và bị hạn chế chỉ chấp nhận các kết nối local . Ta có thể tiến hành cấu hình giám sát cho server đó bằng Checkmk.

Cấu hình Server lưu trữ trong Giao diện Web Checkmk

Đầu tiên, để thêm một server mới để theo dõi, ta phải vào menu Server trong menu WATO - Cấu hình ở bên trái. Từ đây, nhấp vào Tạo server mới . Ta sẽ được hỏi một số thông tin về server .

Tạo server mới trong Checkmk

Tên server là tên quen thuộc mà Checkmk sẽ sử dụng để giám sát. Nó có thể là một domain đủ điều kiện, nhưng nó không cần thiết. Trong ví dụ này, ta sẽ đặt tên cho monitoring server , giống như tên của chính cá thể Checkmk. Vì monitoring không thể giải quyết được địa chỉ IP của ta , ta cũng phải cung cấp địa chỉ IP của server của bạn . Và vì ta đang giám sát server local , IP sẽ chỉ đơn giản là 127.0.0.1 . Chọn hộp Địa chỉ IPv4 để bật đầu vào IP thủ công và nhập giá trị vào trường văn bản.

Cấu hình mặc định của phần Nguồn dữ liệu dựa vào tác nhân Checkmk để cung cấp dữ liệu giám sát, điều này tốt. Cài đặt Phân đoạn mạng được sử dụng để biểu thị các server trên các mạng từ xa, được đặc trưng bởi độ trễ dự kiến cao hơn mà không phải là dấu hiệu của sự cố. Vì đây là server local nên cài đặt mặc định cũng tốt.

Để lưu server lưu trữ và cấu hình dịch vụ nào sẽ được giám sát, hãy nhấp vào nút Lưu và chuyển đến dịch vụ .

Danh sách các dịch vụ có sẵn để giám sát

Checkmk sẽ kiểm kê tự động. Điều đó nghĩa là nó sẽ thu thập kết quả từ agent và giải mã nó để biết nó có thể giám sát những loại dịch vụ nào. Tất cả các dịch vụ có sẵn để giám sát sẽ có trong danh sách, bao gồm tải CPU, sử dụng bộ nhớ và dung lượng trống trên đĩa.

Để cho phép giám sát tất cả các dịch vụ đã phát hiện, ta phải nhấp vào nút Giám sát trong phần Dịch vụ chưa được quyết định (hiện không được giám sát) . Thao tác này sẽ làm mới trang, nhưng bây giờ tất cả các dịch vụ sẽ được liệt kê trong phần Dịch vụ được giám sát , thông báo cho ta rằng chúng thực sự đang được theo dõi.

Như trường hợp thay đổi password user của ta , những thay đổi mới này phải được lưu và kích hoạt trước khi chúng có hiệu lực. Nhấn nút 2 thay đổi và chấp nhận các thay đổi bằng nút Kích hoạt bị ảnh hưởng . Sau đó, giám sát server sẽ được cài đặt và chạy.

Đến đây bạn đã sẵn sàng làm việc với dữ liệu server của bạn . Hãy xem trang tổng quan chính bằng cách sử dụng mục menu Tổng quan / Tổng quan chính ở bên trái.

Làm việc với Dữ liệu Giám sát

Bây giờ ta hãy xem console chính bằng cách sử dụng mục menu Tổng quan / Tổng quan chính ở bên trái:

 Control panel giám sát với tất cả các dịch vụ lành mạnh

Quả cầu Trái đất hiện có màu xanh hoàn toàn và bảng cho biết rằng một server hoạt động không có vấn đề gì. Ta có thể thấy danh sách server đầy đủ, hiện bao gồm một server duy nhất, trong chế độ xem Server / Tất cả server (sử dụng menu ở bên trái).

Danh sách các server có tất cả các dịch vụ tốt

Ở đó, ta sẽ thấy có bao nhiêu dịch vụ đang hoạt động tốt (được hiển thị bằng màu xanh lá cây), bao nhiêu dịch vụ không đạt và bao nhiêu dịch vụ đang chờ kiểm tra.Sau khi nhấp vào tên server , ta sẽ có thể xem danh sách tất cả các dịch vụ với trạng thái đầy đủ và Perf-O-Meters của chúng . Perf-O-Meter hiển thị hiệu suất của một dịch vụ duy nhất so với những gì Checkmk coi là sức khỏe tốt.

Chi tiết về trạng thái dịch vụ lưu trữ

Tất cả các dịch vụ trả về dữ liệu có thể trộn đều hiển thị biểu tượng đồ thị bên cạnh tên của chúng. Ta có thể sử dụng biểu tượng đó để truy cập vào các biểu đồ được liên kết với dịch vụ. Vì việc giám sát server lưu trữ mới nên hầu như không có gì trên biểu đồ — nhưng sau một thời gian, biểu đồ sẽ cung cấp thông tin có giá trị về cách hiệu suất dịch vụ của ta thay đổi theo thời gian.

Đồ thị mô tả tải CPU trên server

Khi bất kỳ dịch vụ nào trong số này bị lỗi hoặc phục hồi, thông tin sẽ được hiển thị trên trang tổng quan. Đối với các dịch vụ không thành công, lỗi màu đỏ sẽ được hiển thị và sự cố cũng sẽ hiển thị trên biểu đồ Earth.

Trang tổng quan có một server gặp sự cố

Sau khi khôi phục, mọi thứ sẽ được hiển thị bằng màu xanh lục là hoạt động bình thường, nhưng log sự kiện ở bên phải sẽ chứa thông tin về các lỗi trong quá khứ.

Trang tổng quan với một server được khôi phục sau sự cố

Bây giờ ta đã khám phá console một chút, hãy thêm một server thứ hai vào version giám sát của ta .

Bước 6 - Giám sát Server CentOS thứ hai

Giám sát thực sự hữu ích khi bạn có nhiều server . Bây giờ ta sẽ thêm một server thứ hai vào version Checkmk của ta , lần này đang chạy CentOS 7.

Như với server Ubuntu của ta , việc cài đặt Checkmk agent là cần thiết để thu thập dữ liệu giám sát trên CentOS. Tuy nhiên, lần này, ta cần một gói rpm từ trang Giám sát tác nhân trong giao diện web, được gọi là check-mk-agent-1.6.0p8-1.noarch. rpm .

Tuy nhiên, trước tiên, ta phải cài đặt xinetd , theo mặc định không có sẵn trên cài đặt CentOS. Xinetd , ta sẽ nhớ, là một daemon chịu trách nhiệm làm cho dữ liệu giám sát do check_mk_agent cung cấp có sẵn trên mạng.

Trên server CentOS của bạn, trước tiên hãy cài đặt xinetd :

 • sudo yum install -y xinetd

Bây giờ ta có thể download và cài đặt gói tác nhân giám sát cần thiết cho server CentOS của ta :

 • sudo yum install -y http://your_ubuntu_server_ip/monitoring/check_mk/agents/check-mk-agent-1.6.0p8-1.noarch.rpm

Giống như trước đây, ta có thể xác minh tác nhân đang hoạt động bình thường bằng cách thực thi check_mk_agent :

 • sudo check_mk_agent

Đầu ra sẽ tương tự như từ server Ubuntu. Bây giờ ta sẽ hạn chế quyền truy cập vào đại lý.

Hạn chế quyền truy cập

Lần này, ta sẽ không giám sát server local , vì vậy xinetd phải cho phép các kết nối đến từ server Ubuntu, nơi Checkmk được cài đặt, để thu thập dữ liệu. Để cho phép điều đó, trước tiên hãy mở file cấu hình của bạn:

 • sudo vi /etc/xinetd.d/check_mk

Tại đây, bạn sẽ thấy cấu hình cho dịch vụ check_mk của bạn , chỉ định cách tác nhân Checkmk có thể được truy cập thông qua daemon xinetd . Tìm hai dòng comment sau:

/etc/xinetd.d/check_mk
. . . # configure the IP address(es) of your Nagios server here: #only_from   = 127.0.0.1 10.0.20.1 10.0.20.2 . . . 

Bây giờ bỏ comment thứ hai và thay thế các địa chỉ IP local bằng your_ubuntu_server_ip :

/etc/xinetd.d/check_mk
. . . # configure the IP address(es) of your Nagios server here: only_from   = your_ubuntu_server_ip . . . 

Lưu và thoát khỏi file bằng lệnh :x rồi ENTER . Khởi động lại dịch vụ xinetd bằng:

 • sudo systemctl restart xinetd

Bây giờ ta có thể tiến hành cấu hình Checkmk để giám sát server CentOS 7 của ta .

Cấu hình Server mới trong Checkmk

Để thêm các server bổ sung vào Checkmk, ta sử dụng menu Server lưu trữ giống như trước đây. Lần này ta sẽ đặt tên cho centos server , cấu hình địa chỉ IP của nó và chọn WAN (độ trễ cao) trong hộp chọn Phân đoạn mạng , vì server nằm trên một mạng khác. Nếu ta bỏ qua điều này và để nó ở chế độ local , Checkmk sẽ sớm thông báo cho ta rằng server lưu trữ không hoạt động, vì nó hy vọng nó sẽ phản hồi các truy vấn của đại lý nhanh hơn nhiều so với khả năng có thể qua internet.

Tạo màn hình cấu hình server thứ hai

Nhấp vào Lưu & chuyển đến dịch vụ , thao tác này sẽ hiển thị các dịch vụ có sẵn để theo dõi trên server CentOS. Danh sách sẽ rất giống với danh sách từ server đầu tiên. , lần này ta cũng phải nhấp vào Màn hình và sau đó kích hoạt các thay đổi bằng cách sử dụng nút màu cam ở góc trên cùng bên trái.

Sau khi kích hoạt các thay đổi, ta có thể xác minh server được giám sát trên trang Tất cả server . Tới đó. Hai server , monitoringcentos , bây giờ sẽ hiển thị.

Danh sách các server có hai server đang được theo dõi

Đến đây bạn đang giám sát một server Ubuntu và một server CentOS bằng Checkmk. Có thể giám sát nhiều server hơn. Trên thực tế, không có giới hạn trên nào ngoài hiệu suất server , điều này sẽ không thành vấn đề cho đến khi số lượng server của bạn lên đến hàng trăm. Hơn nữa, quy trình này cũng giống như bất kỳ server nào khác. Tác nhân checkmk trong các debrpm hoạt động trên Ubuntu, CentOS và phần lớn các bản phân phối Linux khác.

Kết luận

Trong hướng dẫn này, ta cài đặt hai server với hai bản phân phối Linux khác nhau: Ubuntu và CentOS. Sau đó, ta đã cài đặt và cấu hình Checkmk để giám sát cả hai server và khám phá giao diện web mạnh mẽ của Checkmk.

Checkmk cho phép dễ dàng cài đặt một hệ thống giám sát hoàn chỉnh và linh hoạt, gói tất cả các công việc khó khăn của cấu hình thủ công vào một giao diện web dễ sử dụng với đầy đủ các tùy chọn và tính năng. Với những công cụ này, có thể giám sát nhiều server ; cài đặt email, SMS hoặc thông báo đẩy cho các sự cố; cài đặt kiểm tra bổ sung cho nhiều dịch vụ hơn; giám sát khả năng tiếp cận và hiệu suất, v.v.

Để tìm hiểu thêm về Checkmk, hãy nhớ truy cập tài liệu chính thức .


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 8 [Quickstart]
2020-04-16
Cách cài đặt Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) trên CentOS 8 [Quickstart]
2020-04-16
Cách cài đặt server phát nhạc trực tuyến Ampache trên Ubuntu 18.04
2020-04-08
Cách cài đặt Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) trên CentOS 8
2020-04-07
Cách cài đặt Linux, Nginx, MariaDB, PHP ( LEMP) trên Debian 10
2020-03-30
Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 8
2020-02-24
Thiết lập server ban đầu với CentOS 8
2020-02-06
Cách thiết lập Nền tảng Cloud IDE server mã trên Ubuntu 18.04 [Quickstart]
2020-01-02
Cách thiết lập server lưu trữ đối tượng bằng Minio trên Ubuntu 18.04
2019-12-13
Cách xây dựng server GraphQL trong Node.js bằng GraphQL-yoga và MongoDB
2019-12-12