Thứ hai, 14/09/2020 | 00:00 GMT+7

Cách tạo kiểu cho HTML Thành phần


Một phần của loạt bài: Cách xây dựng trang web bằng HTML

Loạt bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và tùy chỉnh thêm trang web này bằng HTML, ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn được sử dụng để hiển thị tài liệu trong trình duyệt web. Không cần trải nghiệm viết mã trước nhưng ta khuyên bạn nên bắt đầu từ đầu loạt bài nếu bạn muốn tạo lại trang web trình diễn.

Ở phần cuối của loạt bài này, bạn sẽ có một trang web sẵn sàng để triển khai lên cloud và làm quen cơ bản với HTML. Biết cách viết HTML sẽ cung cấp nền tảng vững chắc để học các kỹ năng phát triển web front-end bổ sung, chẳng hạn như CSS và JavaScript.

Phần tử HTML <body> là một phần tử ngữ nghĩa cho trình duyệt biết rằng nội dung của nó là một phần của phần nội dung của trang web và dành cho hiển thị. Trong hướng dẫn này, ta sẽ thêm một phần tử <body> vào tài liệu web của ta , nơi ta có thể thêm nội dung sau này.

Để thêm phần tử <body> vào tài liệu của bạn, hãy chèn thẻ mở và <body> sau thẻ đóng </head> nhưng trước thẻ đóng </html> . Tài liệu của bạn bây giờ sẽ có mã sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Sammy’s First Website</title>
  <link rel="shortcut icon" type="image/jpg" href=”Favicon_Image_Location”/>
</head>

<body>
</body>

</html>

Đến đây bạn sẽ hiểu mục đích của phần tử HTML <body> và hiểu cách thêm một phần tử vào file HTML của bạn .

Trong bước tiếp theo, ta sẽ bắt đầu thêm nội dung trang web của bạn vào giữa các <body> .


Tags:

Các tin liên quan

Cách thêm hình nền vào phần trên cùng của trang web bằng HTML
2020-09-14
Cách Căn giữa hoặc Căn chỉnh Văn bản và image trên Trang web của Bạn bằng HTML
2020-09-14
Cách thêm image profile theo kiểu vào trang web của bạn bằng HTML
2020-09-14
Cách thêm HTML Thành phần cho trang web của bạn
2020-09-14
Cách tạo và liên kết đến các trang web bổ sung bằng HTML
2020-09-14
Cách thêm và tạo kiểu tiêu đề cho trang web của bạn bằng HTML
2020-09-14
Cách thiết lập dự án trang web HTML của bạn
2020-09-14
Cách thêm hình nền vào phần trên cùng của trang web bằng HTML
2020-09-14
Cách thêm image profile theo kiểu vào trang web của bạn bằng HTML
2020-09-14
Cách sử dụng