Thứ năm, 09/08/2012 | 00:00 GMT+7

Cách di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL giữa hai server

Việc chuyển database giữa các server riêng ảo có thể được thực hiện bằng SCP (Bản sao Bảo mật), một phương pháp sao chép các file có nguồn root từ SSH Shell. Lưu ý , bạn cần biết password của cả hai server ảo.

Để di chuyển database , có hai bước:

Bước một — Thực hiện Dump MySQL

Trước khi chuyển file database sang VPS mới, trước tiên ta cần sao lưu nó trên server ảo ban đầu bằng cách sử dụng lệnh mysqldump.

mysqldump -u root -p --opt [database name] > [database name].sql

Sau khi kết xuất được thực hiện, bạn đã sẵn sàng để chuyển database .

Bước hai — Sao chép database

SCP giúp bạn sao chép database . Nếu bạn đã sử dụng lệnh trước đó, bạn đã xuất database của bạn vào folder chính.

Lệnh SCP có cú pháp sau:

scp [database name].sql [username]@[servername]:path/to/database/

Chuyển mẫu có thể trông như thế này:

scp newdatabase.sql user@example.com:~/

Sau khi bạn kết nối, database sẽ được chuyển sang server riêng ảo mới.

Bước ba — Nhập database

Khi dữ liệu đã được chuyển sang server mới, bạn có thể nhập database vào MySQL:

mysql -u root -p newdatabase < /path/to/newdatabase.sql

Sau đó, quá trình chuyển của bạn qua SCP sẽ hoàn tất.

Bởi Etel Sverdlov

Tags:

Các tin trước

Cách thiết lập Master Slave Replication trong MySQL 2012-07-25
Cách nhập và xuất cơ sở dữ liệu và đặt lại mật khẩu gốc trong MySQL 2012-06-12
Hướng dẫn MySQL Cơ bản 2012-06-12
Hướng dẫn MySQL Cơ bản 2012-06-12