Thứ năm, 06/08/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Node.js trên Ubuntu 18.04

Node.js là một nền tảng JavaScript để lập trình mục đích chung cho phép user xây dựng các ứng dụng mạng một cách nhanh chóng. Bằng cách tận dụng JavaScript trên cả front và backend, Node.js làm cho sự phát triển nhất quán và mount hơn .

Trong hướng dẫn này, ta sẽ chỉ cho bạn cách bắt đầu với Node.js trên server Ubuntu 18.04.

Yêu cầu

Hướng dẫn này giả định bạn đang sử dụng Ubuntu 18.04. Trước khi bắt đầu, bạn phải có một account user không phải root với các quyền sudo được cài đặt trên hệ thống. Bạn có thể xem cách thực hiện việc này theo hướng dẫn cài đặt server ban đầu cho Ubuntu 18.04 .

Cài đặt version Distro-Stable cho Ubuntu

Ubuntu 18.04 chứa version Node.js trong repository lưu trữ mặc định của nó được dùng để cung cấp trải nghiệm nhất quán trên nhiều hệ thống. Tại thời điểm viết bài, version trong repository là 8.10.0. Đây không phải là version mới nhất, nhưng nó ổn định và đủ để thử nghiệm nhanh với ngôn ngữ.

Để tải version này, bạn có thể sử dụng trình quản lý gói apt . Cập nhật OS local của bạn bằng lệnh :

 • sudo apt update

Cài đặt Node.js từ kho:

 • sudo apt install nodejs

Nếu gói trong repositories phù hợp với nhu cầu của bạn, đây là tất cả những gì bạn cần làm để cài đặt Node.js. Trong hầu hết các trường hợp, bạn cũng cần cài đặt npm , trình quản lý gói Node.js. Bạn có thể thực hiện việc này bằng lệnh :

 • sudo apt install npm

Điều này sẽ cho phép bạn cài đặt các module và gói để sử dụng với Node.js.

Do xung đột với một gói khác, file thực thi từ repository Ubuntu được gọi là nodejs thay vì node . Hãy nhớ điều này khi bạn chạy phần mềm .

Để kiểm tra version Node.js bạn đã cài đặt sau các bước đầu tiên này, hãy nhập:

 • nodejs -v

Khi bạn đã cài đặt version Node.js mà bạn đã cài đặt từ repository Ubuntu, bạn có thể quyết định xem bạn có muốn làm việc với các version , repository hoặc trình quản lý version khác nhau hay không. Tiếp theo, ta sẽ thảo luận về các yếu tố này, cùng với các phương pháp cài đặt linh hoạt và mạnh mẽ hơn.

Cài đặt bằng PPA

Để có được version Node.js mới hơn, bạn có thể thêm PPA ( repository cá nhân) do NodeSource duy trì. Điều này sẽ có nhiều version cập nhật hơn của Node.js so với repository chính thức của Ubuntu và cho phép bạn chọn giữa Node.js v10.x (phiên bản LTS bảo trì, được hỗ trợ đến tháng 4 năm 2021), Node.js v12 .x (phiên bản Active LTS, được hỗ trợ đến tháng 4 năm 2022) và Node.js v14.x (bản phát hành hiện tại, được hỗ trợ đến tháng 4 năm 2023).

Trước tiên, hãy cài đặt PPA để truy cập vào nội dung của nó. Từ folder chính của bạn, sử dụng curl để truy xuất lệnh cài đặt cho version bạn muốn , đảm bảo thay thế 10.x bằng chuỗi version bạn muốn (nếu khác):

 • cd ~
 • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x -o nodesource_setup.sh

Bạn có thể kiểm tra nội dung của tập lệnh này bằng nano (hoặc editor bạn muốn ):

 • nano nodesource_setup.sh

Chạy tập lệnh dưới sudo :

 • sudo bash nodesource_setup.sh

PPA sẽ được thêm vào cấu hình của bạn và bộ nhớ cache gói local của bạn sẽ được cập nhật tự động. Sau khi chạy tập lệnh cài đặt từ Nodesource, bạn có thể cài đặt gói Node.js theo cách tương tự như bạn đã làm ở trên:

 • sudo apt install nodejs

Để kiểm tra version Node.js bạn đã cài đặt sau các bước đầu tiên này, hãy nhập:

 • nodejs -v
Output
v10.22.0

Gói nodejs chứa binary nodejs cũng như npm , vì vậy bạn không cần cài đặt npm riêng lẻ.

npm sử dụng file cấu hình trong folder chính của bạn để theo dõi các bản cập nhật. Nó sẽ được tạo lần đầu tiên bạn chạy npm . Thực thi lệnh này để xác minh npm được cài đặt và để tạo file cấu hình:

 • npm -v
Output
6.14.6

Để một số gói npm hoạt động (ví dụ: những gói yêu cầu biên dịch mã từ nguồn), bạn cần cài đặt gói build-essential :

 • sudo apt install build-essential

Đến đây bạn có các công cụ cần thiết để làm việc với các gói npm yêu cầu biên dịch mã từ nguồn.

Cài đặt bằng NVM

Một giải pháp thay thế để cài đặt Node.js với apt là sử dụng một công cụ có tên nvm , viết tắt của “Node.js Version Manager”. Thay vì hoạt động ở level hệ điều hành, nvm hoạt động ở level một folder độc lập trong folder chính của bạn. Điều này nghĩa là bạn có thể cài đặt nhiều version độc lập của Node.js mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Kiểm soát môi trường của bạn với nvm cho phép bạn truy cập vào các version mới nhất của Node.js và giữ lại và quản lý các bản phát hành trước đó. Tuy nhiên, nó là một tiện ích khác với apt và các version của Node.js mà bạn quản lý bằng nó khác với các version bạn quản lý bằng apt .

Để download lệnh cài đặt nvm từ trang GitHub của dự án , bạn có thể sử dụng curl . Lưu ý số version có thể khác với số được đánh dấu ở đây:

 • curl -sL https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.35.3/install.sh -o install_nvm.sh

Kiểm tra lệnh cài đặt bằng nano :

 • nano install_nvm.sh

Chạy tập lệnh với bash :

 • bash install_nvm.sh

Nó sẽ cài đặt phần mềm vào một folder con của folder chính của bạn tại ~/.nvm . Nó cũng sẽ thêm các dòng cần thiết vào file ~/.profile của bạn để sử dụng file .

Để có quyền truy cập vào chức năng nvm , bạn cần đăng xuất và đăng nhập lại hoặc chạy source file ~/.profile để phiên hiện tại của bạn biết về các thay đổi:

 • source ~/.profile

Với nvm được cài đặt, bạn có thể cài đặt các version Node.js riêng biệt. Để biết thông tin về các version Node.js hiện có, hãy nhập:

 • nvm ls-remote
Output
... v12.18.3 (Latest LTS: Erbium) v13.0.0 v13.0.1 v13.1.0 v13.2.0 v13.3.0 v13.4.0 v13.5.0 v13.6.0 v13.7.0 v13.8.0 v13.9.0 v13.10.0 v13.10.1 v13.11.0 v13.12.0 v13.13.0 v13.14.0 v14.0.0 v14.1.0 v14.2.0 v14.3.0 v14.4.0 v14.5.0 v14.6.0 v14.7.0

Như bạn thấy , version LTS hiện tại tại thời điểm viết bài này là v12.18.3. Bạn có thể cài đặt bằng lệnh :

 • nvm install 12.18.3

Thông thường, nvm sẽ chuyển sang sử dụng version được cài đặt mới nhất . Bạn có thể yêu cầu nvm sử dụng version bạn vừa download bằng lệnh :

 • nvm use 12.18.3

Khi bạn cài đặt Node.js bằng nvm , file thực thi được gọi là node . Bạn có thể xem version hiện đang được shell sử dụng bằng lệnh :

 • node -v
Output
v12.18.3

Nếu bạn có nhiều version Node.js, bạn có thể xem những gì đã được cài đặt bằng lệnh :

 • nvm ls

Nếu bạn muốn đặt mặc định một trong các version , hãy nhập:

 • nvm alias default 12.18.3

Phiên bản này sẽ được tự động chọn khi một phiên mới xuất hiện. Bạn cũng có thể tham chiếu nó bằng alias như sau:

 • nvm use default

Mỗi version của Node.js sẽ theo dõi các gói của riêng nó và có sẵn npm để quản lý các gói này.

Bạn cũng có thể có npm cài đặt các gói cho dự án của Node.js ./node_modules folder . Sử dụng cú pháp sau để cài đặt module express :

 • npm install express

Nếu bạn muốn cài đặt module trên phạm vi global , cung cấp module này cho các dự án khác bằng cách sử dụng cùng một version Node.js, bạn có thể thêm cờ -g :

 • npm install -g express

Điều này sẽ cài đặt gói trong:

~/.nvm/versions/node/12.18.3/lib/node_modules/express 

Việc cài đặt module trên phạm vi global sẽ cho phép bạn chạy các lệnh từ dòng lệnh, nhưng bạn sẽ phải liên kết gói với khối cầu local của bạn để yêu cầu nó từ bên trong một chương trình:

 • npm link express

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tùy chọn có sẵn cho bạn với nvm bằng lệnh :

 • nvm help

Xóa Node.js

Bạn có thể gỡ cài đặt Node.js bằng apt hoặc nvm , tùy thuộc vào version bạn muốn nhắm đến . Để xóa version ổn định, bạn cần phải làm việc với tiện ích apt ở phạm vi hệ thống .

Để xóa version ổn định của bản phân phối, hãy nhập như sau:

 • sudo apt remove nodejs

Lệnh này sẽ xóa gói và giữ lại các file cấu hình. Chúng có thể hữu ích cho bạn nếu bạn định cài đặt lại gói sau này. Nếu bạn không muốn lưu các file cấu hình để sử dụng sau này, hãy chạy như sau:

 • sudo apt purge nodejs

Thao tác này sẽ gỡ gói cài đặt và xóa các file cấu hình được liên kết với nó.

Bước cuối cùng, bạn có thể xóa mọi gói không sử dụng đã được cài đặt tự động với gói đã xóa:

 • sudo apt autoremove

Để gỡ cài đặt version Node.js mà bạn đã bật bằng nvm , trước tiên hãy xác định xem version bạn muốn xóa có phải là version đang hoạt động hiện tại hay không:

 • nvm current

Nếu version bạn đang nhắm đến không phải là version đang hoạt động hiện tại, bạn có thể chạy:

 • nvm uninstall node_version

Lệnh này sẽ gỡ cài đặt version đã chọn của Node.js.

Nếu version bạn muốn xóa version đang hoạt động hiện tại, trước tiên bạn phải hủy kích hoạt nvm để áp dụng các thay đổi của bạn :

 • nvm deactivate

Đến đây bạn có thể gỡ cài đặt version hiện tại bằng lệnh uninstall ở trên, lệnh này sẽ xóa tất cả các file được liên kết với version Node.js được nhắm đến ngoại trừ các file đã lưu trong bộ nhớ cache được dùng để cài đặt lại.

Kết luận

Có khá nhiều cách để cài đặt và chạy Node.js trên server Ubuntu 18.04 của bạn. Tình huống cụ thể sẽ quyết định phương pháp nào ở trên là tốt nhất cho nhu cầu của bạn. Mặc dù sử dụng version đóng gói trong repositories lưu trữ của Ubuntu là phương pháp dễ dàng nhất, nhưng sử dụng nvm mang lại sự linh hoạt bổ sung.


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 20.04 từ site chính thức của Mongodb
2020-07-31
Cách cấu hình truy cập từ xa cho MongoDB trên Ubuntu 20.04
2020-07-31
Cách bảo mật MongoDB trên Ubuntu 20.04
2020-07-31
Cách thiết lập Mattermost trên Ubuntu 20.04
2020-07-29
Làm thế nào để quản lý OpenSSH trên Ubuntu 18.04
2020-07-28
Cách sử dụng Discord Webhooks để nhận thông báo về trạng thái trang web của bạn trên Server
2020-07-27
Cách cài đặt Discourse trên Ubuntu 18.04
2020-07-14
Cách cài đặt Discourse trên Ubuntu 20.04
2020-07-14
Cách thiết lập máy tính từ xa với X2Go trên Ubuntu 20.04
2020-07-14
Cách tập trung log với Journald trên Ubuntu 20.04
2020-07-10