Thứ năm, 12/07/2018 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt MySQL mới nhất trên Ubuntu 18.04

MySQL là một hệ quản trị database open-souce nổi bật được sử dụng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu cho nhiều ứng dụng phổ biến. MySQL là M trong ngăn xếp LAMP , một tập hợp phần mềm open-souce thường được sử dụng bao gồm Linux, web server Apache và ngôn ngữ lập trình PHP.

Để sử dụng các tính năng mới được phát hành, đôi khi cần phải cài đặt version MySQL cập nhật hơn version được cung cấp bởi bản phân phối Linux của bạn. Thuận tiện, các nhà phát triển MySQL duy trì repository của riêng họ mà ta có thể sử dụng để dễ dàng cài đặt version mới nhất và luôn cập nhật.

Để cài đặt version MySQL mới nhất, ta sẽ thêm repository này, cài đặt chính phần mềm MySQL, bảo mật cài đặt và cuối cùng ta sẽ kiểm tra xem MySQL có đang chạy và phản hồi các lệnh hay không.

Yêu cầu

Trước khi bắt đầu hướng dẫn này, bạn cần :

Bước 1 - Thêm Kho phần mềm MySQL

Các nhà phát triển MySQL cung cấp .deb xử lý việc cấu hình và cài đặt repository MySQL chính thức. Khi các repository được cài đặt , ta sẽ có thể sử dụng lệnh apt tiêu chuẩn của Ubuntu để cài đặt phần mềm. Ta sẽ download file .deb này bằng curl và sau đó cài đặt nó bằng lệnh dpkg .

Đầu tiên, tải trang download MySQL trong trình duyệt web . Tìm nút Download ở góc dưới bên phải và nhấp qua trang tiếp theo. Trang này sẽ nhắc bạn đăng nhập hoặc đăng ký account web Oracle. Ta có thể bỏ qua điều đó và thay vào đó tìm liên kết có nội dung Không, cảm ơn, chỉ cần bắt đầu download của tôi . Nhấp chuột phải vào liên kết và chọn Sao chép Địa chỉ Liên kết (tùy chọn này có thể được viết khác nhau, tùy thuộc vào trình duyệt của bạn).

Bây giờ ta sẽ download file . Trên server của bạn, di chuyển đến folder bạn có thể ghi vào:

 • cd /tmp

Download file bằng cách sử dụng curl , hãy nhớ dán địa chỉ bạn vừa sao chép vào vị trí của phần được đánh dấu bên dưới:

 • curl -OL https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.10-1_all.deb

Ta cần truyền hai cờ dòng lệnh để curl . -O hướng dẫn curl xuất ra file thay vì kết quả tiêu chuẩn. Cờ L làm cho curl theo chuyển hướng HTTP, cần thiết trong trường hợp này vì địa chỉ ta đã sao chép thực sự chuyển hướng ta đến một vị trí khác trước khi tải file xuống.

Tệp bây giờ sẽ được download trong folder hiện tại của ta . Liệt kê các file đảm bảo :

 • ls

Bạn sẽ thấy tên file được liệt kê:

Output
mysql-apt-config_0.8.10-1_all.deb . . .

Bây giờ ta đã sẵn sàng cài đặt:

 • sudo dpkg -i mysql-apt-config*

dpkg được sử dụng để cài đặt, gỡ bỏ và kiểm tra .deb phần mềm .deb . Cờ -i cho biết rằng ta muốn cài đặt từ file được chỉ định.

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ thấy một màn hình cấu hình nơi bạn có thể chỉ định version MySQL nào bạn muốn, cùng với một tùy chọn để cài đặt repository cho các công cụ khác liên quan đến MySQL. Giá trị mặc định sẽ thêm thông tin repository cho version ổn định mới nhất của MySQL và không có gì khác. Đây là những gì ta muốn, vì vậy hãy sử dụng mũi tên xuống để chuyển đến tùy chọn menu Ok và nhấn ENTER .

Bây giờ gói sẽ hoàn tất việc thêm repository . Làm mới cache gói apt của bạn để cung cấp các gói phần mềm mới:

 • sudo apt update

Hãy cũng tự dọn dẹp và xóa file ta đã download :

 • rm mysql-apt-config*

Bây giờ ta đã thêm các repository MySQL, ta đã sẵn sàng cài đặt phần mềm server MySQL thực tế. Nếu bạn cần cập nhật cấu hình của các kho này, chỉ cần chạy sudo dpkg-reconfigure mysql-apt-config , chọn các tùy chọn mới, sau đó sudo apt update để làm mới cache gói của bạn.

Bước 2 - Cài đặt MySQL

Sau khi thêm repository và với cache gói của ta mới được cập nhật, giờ đây ta có thể sử dụng apt để cài đặt gói server MySQL mới nhất:

 • sudo apt install mysql-server

apt sẽ xem xét tất cả các gói mysql-server hiện có và xác định rằng gói MySQL được cung cấp là thành phần mới nhất và tốt nhất. Sau đó, nó sẽ tính toán các gói phụ thuộc và yêu cầu bạn phê duyệt cài đặt. Nhập y rồi ENTER . Phần mềm sẽ cài đặt.

Bạn cần đặt password gốc trong giai đoạn cấu hình cài đặt. Đảm bảo chọn một password an toàn. Sau khi nhập hai lần và nhấn ENTER , bạn sẽ được yêu cầu cấu hình plugin xác thực. Bạn nên sử dụng mặc định của Mã hóa password mạnh , vì vậy hãy nhấn ENTER để chọn. Quá trình cài đặt sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành.

MySQL bây giờ sẽ được cài đặt và chạy. Hãy kiểm tra bằng cách sử dụng systemctl :

 • systemctl status mysql
Output
● mysql.service - MySQL Community Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Thu 2018-07-12 17:46:42 UTC; 17s ago Docs: man:mysqld(8) http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html Main PID: 7918 (mysqld) Status: "SERVER_OPERATING" Tasks: 37 (limit: 1152) CGroup: /system.slice/mysql.service └─7918 /usr/sbin/mysqld

Dòng Active: active (running) nghĩa là MySQL đã được cài đặt và đang chạy. Bây giờ ta sẽ làm cho việc cài đặt an toàn hơn một chút.

Bước 3 - Bảo mật MySQL

MySQL đi kèm với một lệnh mà ta có thể sử dụng để thực hiện một số cập nhật liên quan đến bảo mật trên bản cài đặt mới của ta . Hãy chạy nó ngay bây giờ:

 • mysql_secure_installation

Thao tác này sẽ hỏi bạn password gốc MySQL mà bạn đã đặt trong quá trình cài đặt. Nhập nó vào và nhấn ENTER . Bây giờ ta sẽ trả lời một loạt các dấu nhắc có hoặc không. Hãy xem qua chúng:

Đầu tiên, ta được hỏi về plugin xác thực password , một plugin có thể tự động thực thi các luật về độ mạnh password nhất định cho user MySQL của bạn. Bật tính năng này là quyết định bạn cần thực hiện dựa trên nhu cầu bảo mật cá nhân của bạn . Nhập yENTER để bật hoặc chỉ cần nhấn ENTER để bỏ qua. Nếu được bật, bạn cũng sẽ được yêu cầu chọn cấp độ từ 0–2 về mức độ nghiêm ngặt của việc xác thực password . Chọn một số và nhấn ENTER để tiếp tục.

Tiếp theo, bạn sẽ được hỏi nếu bạn muốn thay đổi password gốc . Vì ta chỉ tạo password khi ta cài đặt MySQL, ta có thể bỏ qua điều này một cách an toàn. Nhấn ENTER để tiếp tục mà không cần cập nhật password .

Phần còn lại của dấu nhắc có thể được trả lời là . Bạn sẽ được hỏi về cách xóa user MySQL ẩn danh , không cho phép đăng nhập root từ xa, xóa database thử nghiệm và reload các bảng quyền đảm bảo các thay đổi trước đó có hiệu lực. Đây là một ý tưởng tốt. Nhập y và nhấn ENTER cho mỗi.

Tập lệnh sẽ thoát sau khi tất cả các dấu nhắc được trả lời. Bây giờ cài đặt MySQL của ta đã được bảo mật hợp lý. Hãy kiểm tra lại nó bằng cách chạy một ứng dụng client kết nối với server và trả về một số thông tin.

Bước 4 - Kiểm tra MySQL

mysqladmin là một ứng dụng quản trị dòng lệnh cho MySQL. Ta sẽ sử dụng nó để kết nối với server và xuất ra một số thông tin về version và trạng thái:

 • mysqladmin -u root -p version

Phần -u root yêu cầu mysqladmin đăng nhập với quyền là user gốc MySQL, -p hướng dẫn khách hàng yêu cầu password và version là lệnh thực mà ta muốn chạy.

Kết quả sẽ cho ta biết version server MySQL đang chạy, thời gian hoạt động của nó và một số thông tin trạng thái khác:

Output
mysqladmin Ver 8.0.11 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL) Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. Server version 8.0.11 Protocol version 10 Connection Localhost via UNIX socket UNIX socket /var/run/mysqld/mysqld.sock Uptime: 2 min 21 sec Threads: 2 Questions: 10 Slow queries: 0 Opens: 136 Flush tables: 2 Open tables: 112 Queries per second avg: 0.070

Nếu bạn nhận được kết quả tương tự, xin chúc mừng! Bạn đã cài đặt thành công server MySQL mới nhất và bảo mật nó.

Kết luận

Đến đây bạn đã hoàn thành cài đặt cơ bản của version MySQL mới nhất, version này sẽ hoạt động cho nhiều ứng dụng phổ biến. Nếu bạn có nhu cầu nâng cao hơn, bạn có thể tiếp tục với một số tác vụ cấu hình khác:

 • Nếu bạn muốn một giao diện đồ họa để quản trị server MySQL của bạn , phpMyAdmin là một giải pháp dựa trên web phổ biến. Hướng dẫn của ta Cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin có thể giúp bạn bắt đầu.
 • Hiện tại, database của bạn chỉ có thể truy cập được đối với các ứng dụng chạy trên cùng một server . Đôi khi bạn cần database và server ứng dụng riêng biệt, vì lý do hiệu suất và lưu trữ. Hãy xem Cách cấu hình SSL / TLS cho MySQL để tìm hiểu cách cài đặt MySQL để truy cập an toàn từ các server khác.
 • Một cấu hình phổ biến khác là thay đổi folder nơi MySQL lưu trữ dữ liệu của nó. Bạn cần thực hiện việc này nếu muốn dữ liệu của bạn được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ khác với folder mặc định. Điều này được đề cập trong Cách Di chuyển Thư mục Dữ liệu MySQL đến Vị trí Mới .

Tags:

Các tin trước

Cách di chuyển thư mục dữ liệu MySQL đến vị trí mới trên Ubuntu 18.04 2018-07-06
Cách triển khai ứng dụng Elixir-Phoenix với MySQL trên Ubuntu 16.04 2018-05-07
Cách sử dụng ProxySQL làm Bộ cân bằng tải cho MySQL trên Ubuntu 16.04 2018-01-08
Cách backup database MySQL vào lưu trữ đối tượng với Percona trên Ubuntu 16.04 2017-10-19
Cách cài đặt Lighttpd với MySQL và PHP trên FreeBSD 11.0 2017-09-18
Cách cấu hình backup MySQL với Percona XtraBackup trên Ubuntu 16.04 2017-08-30
Cách cấu hình sao chép nhóm MySQL trên Ubuntu 16.04 2017-04-13
Cách cài đặt MySQL mới nhất trên Ubuntu 16.04 2017-04-06
Cách cấu hình SSL / TLS cho MySQL trên Ubuntu 16.04 2017-03-20
Cách nhập và xuất database trong MySQL hoặc MariaDB 2016-12-21