Cách thiết lập ProFTPD với MySQL Backend trên Ubuntu 12.10
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt kỹ ProFTPD trên Ubuntu với phần backend MySQL cho user và group .
2013-04-09

1 Show 1 - 2 of 2