Trang chủ / Chuyên đề / Cài đặt Node.js trên Ubuntu 20.04
Thứ sáu, 08/05/2020 | 00:00 GMT+7

Cài đặt Node.js trên Ubuntu 20.04

Node.js là một trình chạy JavaScript dành cho lập trình phía server. Nó cho phép các nhà phát triển tạo chức năng backend có thể mở rộng bằng JavaScript, một ngôn ngữ mà nhiều người đã quen thuộc với việc phát triển web dựa trên trình duyệt.

Hướng dẫn này sẽ trình bày ba cách khác nhau để cài đặt Node.js trên server Ubuntu 20.04:

 • sử dụng apt để cài đặt gói nodejs từ repository mặc định của Ubuntu
 • sử dụng apt với repository PPA thay thế để cài đặt các version cụ thể của gói nodejs
 • cài đặt nvm , Trình quản lý version Node và sử dụng nó để cài đặt và quản lý nhiều version Node.js

Đối với nhiều user, sử dụng apt với repo mặc định là đủ. Nếu bạn cần các version Node mới hơn, bạn nên sử dụng kho PPA. Nếu bạn đang phát triển các ứng dụng Node và cần chuyển đổi giữa các version node thường xuyên, hãy chọn phương pháp nvm .

Yêu cầu

Giả định bạn đang sử dụng Ubuntu 20.04. Trước khi bắt đầu, bạn phải có một account user không phải root với các quyền sudo được cài đặt trên hệ thống. Bạn có thể xem cách thực hiện việc này theo hướng dẫn cài đặt server ban đầu cho Ubuntu 20.04 .

Tùy chọn 1 - Cài đặt Node.js với Apt từ Repository mặc định

Ubuntu 20.04 chứa version Node.js trong repository lưu trữ mặc định của nó được dùng để cung cấp trải nghiệm nhất quán trên nhiều hệ thống. Tại thời điểm viết bài, version trong repository là 10.19. Đây không phải là version mới nhất, nhưng nó ổn định và đủ để thử nghiệm nhanh với ngôn ngữ này.

Để tải version này, bạn có thể sử dụng trình quản lý gói apt . Cập nhật OS local của bạn trước tiên bằng lệnh:

 • sudo apt update

Sau đó cài đặt Node.js:

 • sudo apt install nodejs

Kiểm tra xem cài đặt có thành công hay không bằng cách truy vấn node để biết số version của nó:

 • nodejs -v
Output
v10.19.0

Nếu gói trong repositories phù hợp với nhu cầu của bạn, đây là tất cả những gì bạn cần làm để cài đặt Node.js. Trong hầu hết các trường hợp, bạn cũng cần cài đặt npm , trình quản lý gói Node.js. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách cài đặt gói npm với apt :

 • sudo apt install npm

Điều này sẽ cho phép bạn cài đặt các module và gói để sử dụng với Node.js.

Đến đây bạn đã cài đặt thành công Node.js và npm bằng apt và repository Ubuntu mặc định. Phần tiếp theo sẽ trình bày cách sử dụng kho lưu trữ thay thế để cài đặt các version khác nhau của Node.js.

Tùy chọn 2 - Cài đặt Node.js với Apt Sử dụng PPA NodeSource

Để cài đặt version Node.js khác, bạn có thể sử dụng PPA (repository cá nhân) do NodeSource duy trì. Các PPA này có sẵn nhiều version Node.js hơn các kho lưu trữ chính thức của Ubuntu. Node.js v10, v12, v13 và v14 có sẵn tại thời điểm viết bài.

Đầu tiên, ta sẽ cài đặt PPA để có quyền truy cập vào các gói của nó. Từ folder chính của bạn, sử dụng curl để truy xuất lệnh cài đặt cho version bạn muốn, đảm bảo thay thế 14.x bằng chuỗi version bạn muốn (nếu khác).

 • cd ~
 • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x -o nodesource_setup.sh

Tham khảo tài liệu NodeSource để biết thêm thông tin về các version có sẵn.

Kiểm tra nội dung của tập lệnh đã download bằng nano (hoặc editor bạn quen dùng):

 • nano nodesource_setup.sh

Chạy tập lệnh với sudo :

 • sudo bash nodesource_setup.sh

PPA sẽ được thêm vào cấu hình của bạn và cache gói local của bạn sẽ được cập nhật tự động. Đến đây bạn có thể cài đặt gói Node.js giống như cách bạn đã làm trong phần trước:

 • sudo apt install nodejs

Xác minh bạn đã cài đặt version mới bằng cách chạy node có cờ version -v :

 • node -v
Output
v14.2.0

Gói NodeSource nodejs chứa cả binary (nhị-phân) nodenpm , vì vậy bạn không cần cài đặt riêng npm .

Đến đây, bạn đã cài đặt thành công Node.js và npm bằng cách sử dụng apt và NodeSource PPA. Phần tiếp theo sẽ hướng dẫn cách sử dụng Trình quản lý Version Node để cài đặt và quản lý nhiều version Node.js.

Tùy chọn 3 - Cài đặt Node bằng Trình quản lý Version Node

Một cách khác để cài đặt Node.js đặc biệt linh hoạt là sử dụng nvm, Node Version Manager. Phần mềm này cho phép bạn cài đặt và duy trì nhiều version độc lập khác nhau của Node.js và các gói Node liên quan của chúng cùng một lúc.

Để cài đặt NVM trên máy Ubuntu 20.04 của bạn, hãy truy cập trang GitHub của dự án . Sao chép lệnh curl từ file README hiển thị trên trang chính. Thao tác này sẽ giúp bạn có được version mới nhất của lệnh cài đặt.

Trước khi chuyển lệnh qua bash , bạn nên kiểm tra tập lệnh đảm bảo nó không làm điều gì đó không như ý. Bạn có thể thực hiện bằng cách bỏ dấu | bash phân đoạn | bash ở cuối lệnh curl :

 • curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh

Hãy xem và đảm bảo bạn thấy phù hợp với những thay đổi mà nó đang thực hiện. Khi thấy ổn, hãy chạy lại lệnh với | bash thêm vào ở cuối. URL bạn sử dụng sẽ thay đổi tùy thuộc vào version mới nhất của nvm, nhưng hiện tại, tập lệnh có thể được download và thực thi bằng lệnh:

 • curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | bash

Thao tác này sẽ cài đặt tập lệnh nvm vào account user. Để sử dụng nó, trước tiên bạn phải nguồn file .bashrc của bạn:

 • source ~/.bashrc

Bây giờ, bạn có thể hỏi NVM version Node nào có sẵn:

 • nvm list-remote
Output
. . .
    v12.13.0  (LTS: Erbium)
    v12.13.1  (LTS: Erbium)
    v12.14.0  (LTS: Erbium)
    v12.14.1  (LTS: Erbium)
    v12.15.0  (LTS: Erbium)
    v12.16.0  (LTS: Erbium)
    v12.16.1  (LTS: Erbium)
    v12.16.2  (LTS: Erbium)
    v12.16.3  (Latest LTS: Erbium)
    v13.0.0
    v13.0.1
    v13.1.0
    v13.2.0
    v13.3.0
    v13.4.0
    v13.5.0
    v13.6.0
    v13.7.0
    v13.8.0
    v13.9.0
    v13.10.0
    v13.10.1
    v13.11.0
    v13.12.0
    v13.13.0
    v13.14.0
    v14.0.0
    v14.1.0
    v14.2.0

Đó là một danh sách rất dài! Bạn có thể cài đặt version Node bằng lệnh bất kỳ version phát hành nào mà bạn thấy. Ví dụ, để tải version v13.6.0, có thể chạy lệnh:

 • nvm install v13.6.0

Bạn có thể xem các version khác nhau mà bạn đã cài đặt bằng lệnh:

nvm list
Output
->   v13.6.0
default -> v13.6.0
node -> stable (-> v13.6.0) (default)
stable -> 13.6 (-> v13.6.0) (default)
. . .

Điều này hiển thị version hiện đang hoạt động trên dòng đầu tiên ( -> v13.6.0 ), tiếp theo là một số alias (bí-danh) được đặt tên và các version mà những alias (bí-danh) đó trỏ tới.

Lưu ý: nếu bạn cũng đã cài đặt version Node.js thông qua apt , bạn có thể thấy mục system tại đây. Bạn luôn có thể kích hoạt version Node do hệ thống cài đặt bằng nvm use system .

Ngoài ra, bạn sẽ thấy các alias (bí-danh) cho các bản phát hành hỗ trợ dài hạn (hoặc LTS) khác nhau của Node :

Output
. . .
lts/* -> lts/erbium (-> N/A)
lts/argon -> v4.9.1 (-> N/A)
lts/boron -> v6.17.1 (-> N/A)
lts/carbon -> v8.17.0 (-> N/A)
lts/dubnium -> v10.20.1 (-> N/A)
lts/erbium -> v12.16.3 (-> N/A)

Ta cũng có thể cài đặt một bản phát hành dựa trên những alias (bí-danh) này. Ví dụ: để cài đặt version hỗ trợ dài hạn mới nhất, erbium , hãy chạy như sau:

 • nvm install lts/erbium
Output
Downloading and installing node v12.16.3...
. . .
Now using node v12.16.3 (npm v6.14.4)

Bạn có thể chuyển đổi giữa các version đã cài đặt với nvm use :

nvm use v13.6.0
Now using node v13.6.0 (npm v6.13.4)

Bạn có thể xác minh cài đặt thành công bằng cách sử dụng cùng một kỹ thuật từ các phần khác, bằng lệnh:

 • node -v
Output
v13.6.0

Version Node chính xác được cài đặt như mong đợi. Một version tương thích của npm cũng có sẵn.

Kết luận

Có một số cách để cài đặt và chạy Node.js trên server Ubuntu 20.04 của bạn. Tình huống cụ thể sẽ quyết định phương pháp nào ở trên là tốt nhất cho nhu cầu của bạn. Mặc dù sử dụng version đóng gói trong repositories lưu trữ của Ubuntu là phương pháp dễ dàng nhất, nhưng sử dụng nvm hoặc NodeSource PPA cung cấp thêm tính linh hoạt.


Tags: Ubuntu

Các tin trước

Cài đặt Java bằng apt trên Ubuntu 18.04 2020-05-07

Cài đặt và cấu hình VNC trên Ubuntu 18.04 2020-05-07

Cài đặt Java với Apt trên Ubuntu 20.04 2020-05-07

Cài đặt Nginx trên Ubuntu 18.04 2020-05-06

Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 20.04 2020-05-04

Cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 18.04 2020-04-30

Cài đặt Linux Apache MySQL PHP (LAMP) trên Ubuntu 20 04 2020-04-29

Cài đặt LEMP Linux Nginx MySQL PHP (LEMP ) trên Ubuntu 20 04 2020-04-29

Bảo mật apache với let-s-encrypt trên Ubuntu 20.04 2020-04-29

Cài đặt Apache Web Server trên Ubuntu 20.04 2020-04-27