Trang chủ / Chuyên đề / Cài đặt JAVA với Apt-Get trên Ubuntu 16.04
Thứ bảy, 23/04/2016 | 00:00 GMT+7

Cài đặt JAVA với Apt-Get trên Ubuntu 16.04

Java và JVM (máy ảo của Java) được sử dụng rộng rãi và cần thiết cho nhiều loại phần mềm. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quá trình cài đặt và quản lý các version Java khác nhau bằng apt-get .

Yêu cầu

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần:

Cài đặt JRE / JDK mặc định

Tùy chọn dễ nhất để cài đặt Java là sử dụng version được đóng gói với Ubuntu. Cụ thể, điều này sẽ cài đặt OpenJDK 8, version mới nhất và được đề xuất.

Đầu tiên, cập nhật index gói.

 • sudo apt-get update

Tiếp theo, cài đặt Java. Cụ thể, lệnh này sẽ cài đặt Java Runtime Environment (JRE).

 • sudo apt-get install default-jre

Có một cài đặt Java mặc định khác được gọi là JDK (Bộ phát triển Java). JDK thường chỉ cần thiết nếu bạn định biên dịch các chương trình Java hoặc nếu phần mềm sử dụng Java đặc biệt yêu cầu nó.

JDK có chứa JRE, nên cũng tiện lợi nếu bạn cài đặt JDK thay vì JRE, ngoại trừ kích thước file lớn hơn.

Bạn có thể cài đặt JDK bằng lệnh sau:

 • sudo apt-get install default-jdk

Cài đặt Oracle JDK

Nếu bạn muốn cài đặt Oracle JDK, là version chính thức do Oracle phân phối, bạn cần thực hiện thêm một số bước.

Đầu tiên, thêm PPA của Oracle, sau đó cập nhật repository của bạn.

 • sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
 • sudo apt-get update

Sau đó, tùy thuộc vào version bạn muốn cài đặt, hãy thực hiện một trong các lệnh sau:

Oracle JDK 8

Đây là version Java ổn định mới nhất tại thời điểm viết bài và là version được khuyến nghị cài đặt. Ta thực hiện với lệnh sau:

 • sudo apt-get install oracle-java8-installer

Oracle JDK 9

Đây là bản xem trước dành cho nhà phát triển và bản phát hành chung được lên lịch vào tháng 3 năm 2017. Bạn không nên sử dụng version này vì vẫn có thể có các vấn đề và lỗi bảo mật. Có thêm thông tin về Java 9 trên trang web chính thức của JDK 9 .

Để cài đặt JDK 9, hãy sử dụng lệnh sau:

 • sudo apt-get install oracle-java9-installer

Quản lý Java

Có thể có nhiều cài đặt Java trên một server. Bạn có thể cấu hình version nào là mặc định để sử dụng trong dòng lệnh bằng cách sử dụng update-alternatives , quản lý các liên kết mềm (softlink) nào được sử dụng cho các lệnh khác nhau.

 • sudo update-alternatives --config java

Kết quả trông như sau. Trong trường hợp này, đây là kết quả kết quả sẽ giống như tất cả các version Java được đề cập ở trên được cài đặt.

Kết quả
There are 5 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

 Selection  Path                      Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java  1081   auto mode
 1      /usr/lib/jvm/java-6-oracle/jre/bin/java     1     manual mode
 2      /usr/lib/jvm/java-7-oracle/jre/bin/java     2     manual mode
 3      /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java  1081   manual mode
 4      /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java     3     manual mode
 5      /usr/lib/jvm/java-9-oracle/bin/java       4     manual mode

Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number:

Đến đây bạn có thể chọn số để sử dụng làm mặc định. Điều này cũng có thể được thực hiện cho các lệnh Java khác, chẳng hạn như trình biên dịch ( javac ), trình tạo tài liệu ( javadoc ), công cụ ký JAR ( jarsigner ), jarsigner Bạn có thể sử dụng lệnh sau, điền vào lệnh bạn muốn tùy chỉnh.

 • sudo update-alternatives --config command

Đặt biến môi trường JAVA_HOME

Nhiều chương trình, chẳng hạn như server Java, sử dụng biến môi trường JAVA_HOME để xác định vị trí cài đặt Java. Để thiết lập biến môi trường này, trước tiên ta cần tìm nơi cài đặt Java. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chạy lệnh tương tự như trong phần trước:

 • sudo update-alternatives --config java

Sao chép đường dẫn từ cài đặt ưa thích của bạn và sau đó mở /etc/environment bằng nano hoặc editor yêu thích của bạn.

 • sudo nano /etc/environment

Ở cuối file này, hãy thêm dòng sau, đảm bảo thay thế đường dẫn được đánh dấu bằng đường dẫn được sao chép của riêng bạn.

/ etc / môi trường
JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-oracle"

Lưu và thoát khỏi file và tải lại.

 • source /etc/environment

Đến đây bạn có thể kiểm tra xem biến môi trường đã được thiết lập hay chưa bằng cách chạy lệnh sau:

 • echo $JAVA_HOME

Kết quả sẽ trả về đường dẫn bạn vừa đặt.

Kết luận

Đến đây bạn đã cài đặt Java và biết cách quản lý các version khác nhau. Bạn có thể cài đặt phần mềm khác chạy trên Java, chẳng hạn như Tomcat, Jetty, Glassfish, Cassandra hoặc Jenkins.


Tags: Ubuntu

Các tin trước

Cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 16.04 2016-04-21

Cài đặt đăng nhập với ssh và key authentication trên Ubuntu 16.4 2016-04-21

Sử dụng UFW căn bản, các luật firewall phổ biến 2015-08-20

Nâng cấp lên Mysql 5.7 2015-04-20

Cấu hình xác thực bằng ssh-key trên server Linux 2014-10-20

Toàn tập làm việc với Openssl và chứng chỉ số 2014-09-12

Cài đặt Nginx trên CentOS 7 2014-07-22

Cài đặt Linux Apache MySQL PHP (LAMP) On CentOS 7 2014-07-21

Cài đặt Bảo mật cơ bản cho CentOS 7 2014-07-21

Cài đặt và sử dụng yum repositories trên Centos-6 vps 2013-10-01