Trang chủ / Chuyên đề / Cài đặt anaconda python trên Ubuntu 18
Thứ bảy, 03/10/2020 | 10:36 GMT+7

Cài đặt anaconda python trên Ubuntu 18

Anaconda được thiết kế cho quy trình công việc học máy và khoa học dữ liệu, Anaconda là trình quản lý gói mã nguồn mở, trình quản lý môi trường ngôn ngữ lập trình Python và R, thường được sử dụng để xử lý dữ liệu quy mô lớn, tính toán khoa học và phân tích dự đoán.

Cung cấp bộ sưu tập hơn 1.000 gói khoa học dữ liệu, Anaconda có sẵn ở cả phiên bản doanh nghiệp miễn phí và trả phí. Phân phối Anaconda đi kèm với tiện ích dòng lệnh conda . Bạn có thể tìm hiểu thêm về Anaconda và conda bằng cách đọc Tài liệu chính thức của Anaconda .

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt phiên bản Python 3 của Anaconda trên server Ubuntu 18.04.

Chuẩn bị

Trước khi bắt đầu với hướng dẫn này, bạn nên dùng có một user không phải root có đặc quyền sudo được cài trên server.

Có thể cài đặt theo hướng dẫn thiết lập server ban đầu Ubuntu 18.04.

Cài đặt Anaconda

Cách tốt nhất để cài đặt Anaconda là tải xuống tập lệnh bash của trình cài đặt Anaconda mới nhất và chạy nó.

Tìm phiên bản mới nhất của Anaconda cho Python 3 tại trang Tải xuống Anaconda . Tại thời điểm viết bài, phiên bản mới nhất là 2019.03, bạn nên sử dụng phiên bản ổn định hơn nếu có.

Tiếp theo, chuyển đến folder /tmp trên server, là thư mục tạm thời có thể sử dụng cho cài đặt.

 • cd /tmp

Sử dụng curl để tải liên kết từ trang web Anaconda:

 • curl -O https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2019.03-Linux-x86_64.sh

Giờ đây, ta có thể xác minh tính toàn vẹn dữ liệu của trình cài đặt bằng xác minh dữ liệu với băm SHA-256. Ta sẽ sử dụng lệnh sha256sum cùng với tên file của tập lệnh:

 • sha256sum Anaconda3-2019.03-Linux-x86_64.sh

Kết quả giống như sau:

Output
45c851b7497cc14d5ca060064394569f724b67d9b5f98a926ed49b834a6bb73a Anaconda3-2019.03-Linux-x86_64.sh

Kiểm tra kết quả đầu ra với giá trị băm sha có sẵn tại Anaconda với Python 3 trên trang Linux 64-bit để biết phiên bản Anaconda thích hợp, đầu ra cần trùng với chuỗi băm được hiển thị với lệnh sha2561 trên.

Bây giờ ta có thể chạy script:

 • bash Anaconda3-2019.03-Linux-x86_64.sh

Ta sẽ nhận được kết quả sau:

Output

Welcome to Anaconda3 2019.03

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue
>>> 

Nhấn ENTER để tiếp tục và sau đó nhấn ENTER để đọc qua giấy phép,  chấp thuận các điều khoản cấp phép:

Output
Do you approve the license terms? [yes|no]

Hãy nhập yes để đồng ý.

Tại thời điểm này, ta sẽ được nhắc chọn vị trí cài đặt. Bạn có thể nhấn ENTER để chấp nhận vị trí mặc định hoặc nhập vị trí khác nếu muốn.

Output
Anaconda3 will now be installed into this location:
/home/sammy/anaconda3

 - Press ENTER to confirm the location
 - Press CTRL-C to abort the installation
 - Or specify a different location below

[/home/sammy/anaconda3] >>> 

Quá trình cài đặt sẽ tiếp tục...

Sau khi cài đặt xong, kết quả như sau:

Output
...
installation finished.
Do you wish the installer to prepend the Anaconda3 install location
to PATH in your /home/sammy/.bashrc ? [yes|no]
[no] >>> 

conda yes để bạn có thể sử dụng lệnh conda . Tiếp theo, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Output
Appending source /home/sammy/anaconda3/bin/activate to /home/sammy/.bashrc
A backup will be made to: /home/sammy/.bashrc-anaconda3.bak
...

Bây giờ bạn có thể kích hoạt cài đặt bằng cách tìm nguồn cung cấp file ~/.bashrc :

 • source ~/.bashrc

Sau đó, xác minh cài đặt bằng cách sử dụng lệnh conda , ví dụ với list :

 • conda list

Ta sẽ nhận được đầu ra của tất cả các gói có sẵn thông qua cài đặt Anaconda:

Output
# packages in environment at /home/sammy/anaconda3:
#
# Name          Version          Build Channel
_ipyw_jlab_nb_ext_conf  0.1.0          py37_0 
alabaster         0.7.12          py37_0 
anaconda         2019.03         py37_0 
...

Anaconda đã được cài đặt, ta có thể tiếp tục thiết lập môi trường Anaconda.

Thiết lập môi trường Anaconda

Môi trường ảo Anaconda cho phép ta giữ các dự án được sắp xếp theo các phiên bản Python và các gói cần thiết. Đối với mỗi môi trường Anaconda mà ta thiết lập, ta có thể chỉ định phiên bản Python nào sẽ sử dụng và có thể giữ tất cả các file lập trình liên quan trong thư mục đó.

Trước tiên, ta có thể kiểm tra xem phiên bản Python nào có sẵn để sử dụng:

 • conda search "^python$"

Ta sẽ nhận được đầu ra với các phiên bản Python khác nhau, bao gồm cả phiên bản Python 3 và Python 2. Vì ta đang sử dụng Anaconda với Python 3 trong hướng dẫn này, ta sẽ chỉ có quyền truy cập vào các phiên bản Python 3 của các gói.

Hãy tạo một môi trường bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất của Python 3, bằng cách gán phiên bản 3 cho đối số python . Ta sẽ gọi môi trường là my_env , nhưng bạn có thể muốn sử dụng một tên mô tả hơn cho môi trường của mình, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng môi trường để truy cập nhiều phiên bản Python.

 • conda create --name my_env python=3

Ta sẽ nhận được đầu ra với thông tin về những gì được tải xuống và gói nào sẽ được cài đặt, sau đó được nhắc tiếp tục với y hoặc n . Đồng ý, hãy gõ y .

Tiện ích conda bây giờ sẽ tìm nạp các gói cho môi trường và cho bạn biết khi nào nó hoàn tất.

Bạn có thể kích hoạt môi trường mới của mình bằng cách nhập như sau:

 • conda activate my_env

Với môi trường của bạn được kích hoạt, tiền tố dấu nhắc lệnh của bạn sẽ thay đổi:

 •  

Trong môi trường, bạn có thể xác minh rằng bạn đang sử dụng phiên bản Python mong muốn:

 • python --version
Output
Python 3.7 :: Anaconda, Inc.

Hủy kích hoạt môi trường Anaconda của mình, với lệnh:

 • conda deactivate

Lưu ý ta có thể thay thế source từ bằng . để đạt được kết quả tương tự.

Để dùng phiên bản Python cụ thể hơn, ta có thể chuyển một phiên bản cụ thể cho đối số python , chẳng hạn như 3.5:

 • conda create -n my_env35 python=3.5

Bạn có thể cập nhật phiên bản Python cùng một nhánh (như khi cập nhật Python 3.5.1 lên Python 3.5.2) trong một môi trường tương ứng bằng lệnh sau:

 • conda update python

Nếu bạn muốn sử dụng một phiên bản Python cụ thể hơn, chuyển nó vào đối số python, như python=3.3.2 .

Bạn có thể kiểm tra tất cả các môi trường đã thiết lập bằng lệnh này:

 • conda info --envs
Output
# conda environments:
#
base         * /home/sammy/anaconda3
my_env          /home/sammy/anaconda3/envs/my_env
my_env35         /home/sammy/anaconda3/envs/my_env35

Dấu hoa thị cho biết môi trường hoạt động hiện tại.

Mỗi môi trường bạn tạo với conda create sẽ đi kèm với một số gói mặc định:

 • openssl
 • pip
 • python
 • readline
 • setuptools
 • sqlite
 • tk
 • wheel
 • xz
 • zlib

Có thể thêm các gói bổ sung, như numpy , bằng lệnh sau:

 • conda install --name my_env35 numpy

Hoặc có thể sử dụng nó trong lệnh conda create của mình:

 • conda create --name my_env python=3 numpy

Nếu không còn làm việc trên một dự án cụ thể và không cần thêm môi trường liên kết, bạn có thể xóa nó:

 • conda remove --name my_env35 --all

Từ đây, khi gõ lệnh conda info --envs , môi trường mà bạn đã xóa sẽ không còn được liệt kê nữa.

Cập nhật Anaconda

Bạn nên thường xuyên cập nhật Anaconda để  làm việc với tất cả các bản phát hành gói mới nhất.

Đầu tiên cập nhật conda :

 • conda update conda

Khi hoàn tất, bạn có thể cập nhật bản phân phối Anaconda:

 • conda update anaconda

Điều này sẽ đảm bảo bạn đang sử dụng các phiên bản mới nhất của conda và Anaconda.

Gỡ cài đặt Anaconda

Nếu không còn sử dụng Anaconda và thấy cần phải gỡ cài đặt, bạn nên bắt đầu với module anaconda-clean , module này sẽ xóa các file cấu hình khi bạn gỡ cài đặt Anaconda.

 • conda install anaconda-clean

Nhập y khi được nhắc làm như vậy.

Sau khi cài đặt, bạn có thể chạy lệnh sau, trả lời y nếu đồng ý :

anaconda-clean

Thao tác này cũng sẽ tạo một thư mục sao lưu có tên .anaconda_backup trong thư mục .anaconda_backup của bạn:

Output
Backup directory: /home/sammy/.anaconda_backup/2018-05-23T213826

Bây giờ ta có thể xóa toàn bộ thư mục Anaconda của mình bằng lệnh sau:

 • rm -rf ~/anaconda3

Cuối cùng, xóa dòng PATH khỏi file .bashrc mà Anaconda đã thêm, mở file với nano:

 • nano ~/.bashrc

Sau đó xuống cuối file (nếu đây là bản cài đặt gần đây) hoặc gõ CTRL + W để tìm kiếm Anaconda. Xóa hoặc comment dòng export PATH :

/home/sammy/.bashrc
...
# added by Anaconda3 installer
export PATH="/home/sammy/anaconda3/bin:$PATH"

Sau đó nhập CTRL + X để thoát và y để lưu thay đổi.

Anaconda hiện đã bị xóa khỏi server của bạn.

Kết luận

Hướng dẫn về cách cài đặt Anaconda, làm việc với tiện ích dòng lệnh conda , thiết lập môi trường, cập nhật Anaconda và xóa Anaconda nếu ta không cần nữa.

Bạn có thể sử dụng Anaconda để giúp bạn quản lý khối lượng công việc cho khoa học dữ liệu, máy tính khoa học, phân tích và xử lý dữ liệu quy mô lớn.Các tin trước

Tạo user mới và Phân quyền với Mysql 2020-09-29

Cài đặt LAMP (Apache MariaDb Php) trên CENTOS 8 2020-09-28

Cách cài đặt máy chủ Apache trên Centos 8 2020-09-28

Tổng quan sử dụng SSH, làm việc với SSH Client - Server 2020-09-28

Cách cài đặt SSH Key trên Centos 8, đăng nhập không cần password! 2020-09-27

Cài đặt bảo mật cơ bản cho Centos 8 2020-09-27

Lập lịch với Crontab trên Centos 8 2020-09-27

Bảo mật Apache với Lets Encrypt trên Centos 8 2020-09-19

Tạo chứng chỉ số tự ký trên Apache Centos 8 (self-signed-ssl-certificate) 2020-09-19

Tối ưu SQL với Index, FullText Search 2020-08-10